Vrijdag 21 oktober 18.30 – 22.00 Feest ter ere van Hans Smolders en Eigen Kweek Tilburg

vrijdag

Op vrijdag 21 oktober van 18.30 – 22.00 uur is er een besloten feest geweest ter ere van Hans Smolders en Eigen Kweek Tilburg.

Aanstaande woensdag is de eerste officiële bijeenkomst voor degene die zich aangemeld hebben voor de medicinale eigen kweek in de gemeente Tilburg.

IMG_5508

14813571_932370986867197_375159746_n

 

IMG_5474

 

Geschonken door TGC-Trading:

14671199_10208651084448080_1308867369465570536_n

Hij die met waarheid regeert, is de enige die echt inspireert. Dank je Hans Smolders.

14721754_10208651085008094_8628850036953750227_n

14805538_932371276867168_1044962693_n

14800684_932371436867152_1348868055_n

14800973_932371170200512_1428369872_n

14797526_932371640200465_80240729_n

20161021_200749


 

Wat ging hier aan vooraf:

Het begon hier op 23 mei 2016

Lijst Smolders Vergadering Bestuur: Raadsvragen Noordanus Medicinale Cannabis Eigen Kweek

Vergadering Themacommissie Bestuur 23-05-2016 Gemeente Tilburg

Betreffende eigen kweek patiënten medicinale cannabis.
Binnen twee a drie weken zal Stichting PGMCG hiervoor benaderd worden door de burgemeester om rond te tafel te gaan met hem, om o.a. te praten over eigen kweek bij medicinale cannabis patiënten.
Met dank aan Hans Smolders
Na een maand niks gehoord te hebben, kaarten ze het opnieuw aan in de gemeenteraad
Peter vd Hoven spreekt voor Lijst Smolders.

Raad Vergadering Gemeente Tilburg

Wanneer:13-06-2016
Hoe laat:19.00 – 23.00 uur
Locatie: raadzaal
Maandag 27 juni 2016 was het dan zover.

In gesprek met burgemeester Noordanus: Eigen medicinale cannabis kweek

Onderstaand stuk hebben we aan de burgemeester en de coördinator Veiligheid en Wijken / Team Toezicht en Handhaving overhandigd en een en ander toegelicht.


 

20160627_14554120160627_14575120160627_150336st

 

 

 

 

 

Maandag 27 juni 2016 15.00 – 15.30 uur Stichting PGMCG/Burgemeester Noordanus

Betreffende: kleinschalige thuiskweek cannabis voor medicinaal gebruik/gemeenschappelijke kweek ruimte (Cannabis Medical Club)

Wij staan voor normalisering van het gebruik van cannabis, zijn componenten, extracten of applicaties als medicijn, medicinaal gebruik of therapeutisch ondersteunend hulpmiddel.

En zijn een lotgenoten, informatieplatform en overleggen met Bureau Medicinale Cannabis, IGZ, Bedrocan, wetenschappers, apothekers, artsen etc.

Het Medicinaal Cannabis programma Nederland is niet zo goed geregeld als gedacht wordt.

Naar aanleiding van onze enquete, hulp oproepen van patiënten die een inval hebben gehad en rechters die vragen om duidelijkheid, willen we een aantal belangrijke aspecten noemen.

Lees meer

Er was toegezegd binnen drie weken antwoord te krijgen, echter de beslissing moest overlegd worden met de lokale driehoek het OM, Politie en gemeente. Deze beslissing kreeg stichting PGMCG op 13 september 2016 schriftelijk toegezonden:

Patiënten in Tilburg mogen thuis cannabis kweken voor medicinaal gebruik

Noordanus: toestemming eigen kweek medicinale cannabis

Geachte mevrouw Hutten,
Naar aanleiding van ons gesprek op 27 juni jl. waarin we hebben gesproken over het telen van
medicinale cannabis bericht ik u het volgende.
Op de eerste plaats mijn excuses voor de late beantwoording. De vertraging had te maken met overleg met het Openbaar Ministerie en de Lokale Driehoek. Naast de politieke aandacht voor dit onderwerp heb ik ook gezocht naar een strafrechtelijke en bestuursrechtelijk kader voor dit probleem.
Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan.
Deze voorwaarden zijn als volgt:
U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;
Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;
U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;
U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning
;
U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de
lamp (en) die u voor deze planten gebruikt
;
De cannabis strikt voor eigen gebruik is;
Verkoop aan derden niet is toegestaan;
Beroeps
– of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;
De teler moet meerderjarig zijn.
Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.
Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden
op passende bestuursrechtelijke sancties
Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).
http://pgmcg.nl/wp-content/uploads/2016/09/brief.jpg
Momenteel zit stichting PGMCG geregeld om de tafel met de gemeente Tilburg, om de verdere ontwikkelingen betreft de eigen kweek te bespreken.
Degene die zich reeds hebben aangemeld worden op de hoogte gehouden van de situatie.
Tijd voor een feestje om o.a. Hans Smolders te bedanken, die dit mede mogelijk heeft gemaakt door het bespreekbaar te maken in de gemeenteraad. Uiteraard ook dat burgemeester Noordanus nog toestemming gegeven heeft ook.
Een belangrijke mijlpaal voor onze stichting die we samen met genodigden willen vieren.
 sponsor