Stichting PGMCG in de HighLife en CannabisInfo

hoofdhl3

Vandaag is de derde editie online van de HighLife van dit jaar, waar stichting PGMCG een bijdrage levert aan voorlichting over medicinale cannabis.

hl3receptHL3home

HL3pag40 HL3pag41


 

cannabisinfo

Ook stonden we afgelopen maand in CannabisInfo:

cannabisbrein

Medicinaal Cannabis Nieuws

Stichting PGMCG verzorgt de Nederlandse vertaling voor de International Association for Cannabinoid Medicines IACM). Deze website wordt door het Ministerie van VWS erkend. Vanaf dit nummer lezen jullie in Highlife elk nummer berichten uit het IACM-bulletin met allerlei internationaal Medicinaal Cannabis Nieuws.

Cannabidiol en epilepsie

Cannabidiol (CBD) kan de frequentie van aanvallen bij kinderen en jonge volwassenen met ernstige refractaire epilepsie verminderen. Dit blijkt uit een open studie met 214 patiënten tussen 15 januari 2014 en 15 januari 2015, dat in verscheidene centra in de Verenigde Staten werd gevoerd. De gemiddelde vermindering van maandelijkse aanvallen was 36,5%.

CBD en blowen

CBD (cannabidiol), dat werd toegediend aan gezonde vrijwilligers 90 minuten voor het roken van een joint, had geen invloed op de psycho-actieve effecten en de hartfrequentie. Aldus blijkt uit een onderzoek in de VS. CBD, dat geen significante psychoactieve of cardiovasculaire effecten heeft, veranderde het high-gevoel of de hartslag niet of nauwelijks. De auteurs concludeerden dat de “bevindingen suggereren dat orale CBD niet versterkend, fysiologisch of persoonlijke positieve effecten hebben op blowen”.

Mediwiet en migraine

Door het medisch gebruik van cannabis kan de frequentie van migraine worden verminderd. De migraine-aanvallen namen door cannabis met een gemiddelde van 10,4 tot 4,6 per maand af. De meeste patiënten gebruikten dagelijks meer dan één vorm van cannabis ter voorkoming van migraine-aanvallen. Positieve effecten werden gerapporteerd door 48 patiënten (39,7%), waarbij het meest voorkomende effect de daling van migraine, het aantal aanvallen (24 patiënten [19,8%]) en verminderde migraine-aanvallen (14 patiënten [11,6%]) was.

Cannabisolie en Alzheimer

Waanvoorstellingen, agressie, prikkelbaarheid en andere symptomen bij dementie kunnen worden verlaagd door het gebruik van cannabisolie. Dat schrijven de onderzoekers van het Abarbanel Medisch Centrum in Bat-Yam en de Sackler Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Tel Aviv (Israël) in het Journal of Alzheimer’s Disease. Er waren reducties in de volgende aspecten: waanvoorstellingen, onrust / agressie, prikkelbaarheid, lusteloosheid, slaapproblemen en stress voor de zorgverleners. De auteurs concludeerden dat de toevoeging van cannabisolie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer “een veilige en veelbelovende behandeling optie kan zijn”.

Sativex en MS

Een behandeling met het cannabisextract Sativex resulteerde in een vermindering van de pijn bij patiënten met multiple sclerose. Dit blijkt uit Italiaans onderzoek. Wetenschappers onderzochten 20 MS-patiënten (10 met en 10 zonder neuropathische pijn) in de studie. Een maand lang medicatie bij MS-patiënten met neuropathische pijn verminderde de pijn en de hoeveelheid pijn aanzienlijk, en zorgde voor een betere kwaliteit van leven. Deze effecten gingen gepaard met specifieke veranderingen in de communicatie van zenuwcellen. De auteurs concludeerden dat de gegevens suggereren dat “Sativex MS-gerelateerde neuropathische pijn effectief kan verbeteren, mogelijk door het effect van specifieke corticale wegen”.

CBD-rijke cannabis en epilepsie

Cannabis met een hoog CBD-gehalte toonde veelbelovende therapeutische effecten bij 74 patiënten met epilepsie van 1 tot 18 jaar, bij wie andere behandelingen niet aanslaan. Verschillende centra in Israël namen deel aan deze studie, die in het tijdschrift Journal Seizure werd gepubliceerd. De patiënten waren resistent tegen standaard geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie en bij 66% ontbrak een ketogeen dieet, de implantatie van een nervus vagus stimulators of beide. Behandeling met CBD toonde een significant positief effect op de ernst van de aanvallen. De meeste kinderen (89%) rapporteerden een daling van de frequentie van aanvallen. 13 deelnemers maakten melding van 75 tot 100%, 25 een reductie van 50 tot 75%, 9 een reductie van 25 tot 50%, en 19 gaf een afname van minder dan 25%. Vijf patiënten melden een toename van de ernst van de aanvallen, wat leidde tot stopzetting van de CBD. Bijwerkingen omvatten slaperigheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid en gastro-intestinale stoornissen, waardoor de 5 patiënten stopte met cannabis.

THC en borstpijn

THC (dronabinol) verminderde de intensiteit van pijn bij patiënten met functionele borstpijn. Dit blijkt uit een studie met 13 patiënten door onderzoekers van de afdeling Gastro-enterologie van de Temple University Hospital in Philadelphia, USA. Zeven patiënten werden tweemaal daags 5 mg THC toegediend en 6 kregen een placebo. Middels vragenlijsten werd de borstpijn, algemene gezondheid, en angst / depressie aan het begin en na vier weken gemeten. THC verminderde de intensiteit van de pijn en odynofagie (pijnlijke slikken in de mond of slokdarm). De waarden voor depressie en angst verschilde niet tussen de groepen aan het begin of na de behandeling. Er waren geen ernstige bijwerkingen.

Cannabis en chronische pijn

Cannabis verminderde de intensiteit van de pijn en de opiaatconsumptie bij 274 patiënten met therapieresistente chronische pijn. Dit is het resultaat van een open klinische studie, dat werd uitgevoerd bij de pijnkliniek van het Medisch Centrum van de Hebreeuwse Universiteit Hadassah in Jeruzalem (Israël). De primaire uitkomstmaat was de verandering in de pijnsymptoomwaarde. Na zes maanden was die aanzienlijk verbeterd ten opzichte van een mediaan van 83,3 – 75,0. De intensiteit van de pijnscore verbeterde samen met de meeste waarden voor sociale en emotionele stoornissen. Het opiaatgebruik daalde met ongeveer 44% ten opzichte van de observatieperiode. Sterke bijwerkingen resulteerde bij twee deelnemers om te stoppen met de behandeling. De auteurs concludeerden dat “de resultaten suggereren dat cannabis op lange termijn voordelen heeft bij deze groep patiënten.”

www.pgmcg.nl

Tips voor bij de dokter om medicinale cannabis op recept te krijgen

Verklaring is altijd zinvol

Als u problemen met uw gezondheid heeft en vragen over het gebruik van medicinale cannabis, doe dit altijd in overleg met uw arts of specialist (oncoloog, pijnarts of psycholoog).

Je arts is altijd je vertrouwenspersoon en eerste verzorger en is tevens gemachtigd om vergoeding bij de zorgverzekeraar aan te vragen.
keuzemedicijn

Ook als je als patiënt zelf kweekt is een verklaring van je arts altijd beter, mocht je een inval krijgen! zie ons

Zwartboek

 

Een van de grootste problemen in Nederland is de bereidheid van bekwame artsen, die medicinale cannabis voorschrijven.

Maar het stigma rondom cannabis en de beperkte beschikbaarheid van educatieve programma’s, hinderen deze bereidheid en levert enorme barrières op.

De meeste artsen zijn niet bekend met het gebruik van medicinale cannabis, dus weten ze ook al niet wat en hoe ze het voor moeten schrijven, het is dan ook van groot belang, dat artsen die hier nagenoeg iets van weten, bijscholing gaan krijgen. Alle artsen en apothekers kunnen informatie aanvragen bij het Bureau Medicinale Cannabis!

Al bestaat het medicinaal cannabisprogramma in Nederland al een tijdje, er zijn momenteel maar een paar duizend mensen die er gebruik van maken!

Veel artsen zijn op hun hoede als het gaat om het aanbevelen van stoffen die ze niet kennen, vooral als ze het niet geleerd hebben in hun opleiding!

Daarom zou een training voor artsen een prioriteit moeten zijn in Nederland. Maar het stigma rondom cannabis zal eerst moeten verdwijnen. Anders zullen artsen niet in de rij gaan staan, omtrent deze cursus van enkele uren.

Bij de opleiding van artsen wordt ook geen aandacht besteed aan het endocannabinoide systeem, dat is de basis voor het gebruik van medicinale cannabis. De hoogste tijd dat hier wel aandacht aan gaat worden besteed.

Voor degene die zelfmedicatie doen met cannabis, adviseren we naar je arts te gaan en dit in je dossier te laten vermelden, je bent dan gelijk een ervaringsdeskundige die weer andere patiënten kan helpen en opent de ogen van de arts. Elke arts die er zich in gaat verdiepen is er weer een. Je arts of specialist mag ook contact opnemen met onze stichting.


 

huisarts zelfbeschikking

Hoe begin je te praten over medicinale cannabis met je arts?

 

1. Begrijp het vereiste

– alle andere medicatie reeds geprobeerd

– niet effectief genoeg

– te veel bijwerkingen,

– keuzevrijheid, recht op zelfbeschikking

– geneesmiddelen kunnen gevaarlijk zijn


 

2. Ben ongecompliceerd

– vertel je verhaal met voorbeeld

– zorg voor steun want niet elke arts zal het voorschrijven

– cannabis heeft weinig negatieve bijwerkingen

– langdurig medicijn gebruik veroorzaakt vele andere klachten aan organen en andere vitale delen van het lichaam)

– met 17 miljoen Nederlanders, zit misschien wel de helft aan de voorgeschreven medicijnen, voorbeeld:

Momenteel hebben ruim 1.000.000 Nederlanders diabetes mellitus. Daarvan weten echter 200.000 mensen niet dat zij diabetes hebben. 900.000 mensen hebben diabetes type 2. Bij 100.000 mensen komt diabetes type 1 of een ander type voor. (Bron)
De voorspellingen voor in Nederland zullen er in 10-20 jaar 6,2% of 1,2 miljoen met diabetes (in de VS zijn er nu 8,3% / 25,8 miljoen mensen getroffen met diabetes. 18,8 m. gediagnosticeerd, 7,0 m. niet gediagnosticeerd. ) Men denkt dat het zal gaan in de richting van 20-25% in 10-20 jaar tijd.

Diabetes (suikerziekte) en het gebruik van medicinale cannabis

Zo zijn er uiteraard nog veel meer aandoeningen waar het voor gebruikt kan worden.


3. Ben vindingrijk

wetenschappelijke onderzoeken

folder

is er bewijs dat het niet werkt?

– er zijn ook 4 varianten wietolie verkrijgbaar in Nederland


 

4. Ben eerlijk

– het is altijd van belang dat je eerlijk bent tegen je arts)


 

5. Vraag om een referentie/andere arts die het wel voorschrijft

– Dit kan een andere arts of specialist zijn, ook buiten je woonplaats

6 . Ga naar een arts/specialist die het voorschrijft


 

Cannabis was al medicijn, voor het woord medicijn bestond

cannabisismedicineexist

In Nederland wordt medicinale cannabis maar door een zeer klein percentage artsen/specialisten voorgeschreven.

 

Momenteel zijn er ongeveer tussen de 1000 en 2000 patiënten die de officiële medicinale cannabis in Nederland op recept krijgen. Dit terwijl ongeveer 8 miljoen Nederlanders andere medicatie voorgeschreven krijgen.

 

 2015: Forse stijging gebruik medicinale cannabis SFK

Aantal verstrekkingen van medicinale cannabis 2004-20015

Bron