Status Legale Eigen Kweek Medicinale Cannabis gemeente Tilburg

status

Beste medicinale cannabis gebruikers uit de gemeente Tilburg.

We hebben van burgemeester Noordanus toestemming gekregen om medicinale cannabis te mogen kweken buiten of binnen, onder strikte voorwaarden.

Dit artikel wordt geregeld aangevult met relevante gegevens, als er nieuwe mededelingen zijn omtrent deze eigen kweek.

bdvandaag

Zie onderstaande brief en dit artikel

 


 

Geachte mevrouw Hutten,
Naar aanleiding van ons gesprek op 27 juni jl. waarin we hebben gesproken over het telen van medicinale cannabis bericht ik u het volgende.
Op de eerste plaats mijn excuses voor de late beantwoording. De vertraging had te maken met overleg met het Openbaar Ministerie en de Lokale Driehoek. Naast de politieke aandacht voor dit onderwerp heb ik ook gezocht naar een strafrechtelijke en bestuursrechtelijk kader voor dit probleem.
Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan.
Deze voorwaarden zijn als volgt:
U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;
Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;
U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;
U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning
;
U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de
lamp (en) die u voor deze planten gebruikt
;
De cannabis strikt voor eigen gebruik is;
Verkoop aan derden niet is toegestaan;
Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;
De teler moet meerderjarig zijn.
Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.
Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden
op passende bestuursrechtelijke sancties
Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).

 

Om in aanmerking te komen voor deze legale medicinale kweek, dient u zich aan te melden bij Stichting PGMCG/medicalcannabissupplies

Momenteel komen alleen patiënten uit de gemeente Tilburg hiervoor in aanmerking. (hieronder vallen ook Udenhout en Berkel Enschot)

Het convenant is klaar en ook de artsenverklaring.

De deelnemers dienen de artsenverklaring en het convenant te tekenen bij Stichting  PGMCG, nadat alle documenten ondertekend zijn, gaan ze naar de gemeente, die de controles uit gaat voeren.

Het convenant:

convenant1

Op donderdag 23 februari was er een informatieavond, betreffende het convenant wat de eerste patiënten konden ondertekenen en de laatste info over de woningbouwverenigingen is medegedeeld.

IMG_6429

Wij willen alle onze sponsors en donateurs bedanken die dit project mede mogelijk hebben gemaakt.

kweeklog


 

 

Verzekering en woningbouwcoöperaties.

Inmiddels is bekend dat het verzekeren geen problemen oplevert. Men kan het dus bij je eigen verzekering melden en hiervoor verzekeren.

Wat betreft de patiënten die in een huurwoning wonen:

9/12/2016

Twee weken geleden heeft de burgemeester een gesprek gehad met de directeuren van TIWOS, WonenBreburg en TBVwonen. Er is toen afgesproken dat deze directeuren hun bedenkingen over de brief van de burgemeester aan jullie over de medicinale cannabis, schriftelijk aan hem moeten doorgeven. Zodra de burgemeester dit heeft ontvangen, ga ik samen met hem kijken hoe we hier over afspraken kunnen maken met de corporaties.

Al met al dus niet zo maar opgelost allemaal. Gaat niet snel maar zodra ik meer weet breng ik jullie hiervan uiteraard meteen op de hoogte.

Groet, gemeente Tilburg


Op 13/12/2016 heeft stichting PGMCG antwoord gekregen van de woningbouw:

Geachte mevrouw Hutten, geachte heer De Bruijn,

U had van WonenBreburg nog een reactie te goed op uw vraag over haar beleid ten aanzien van hennep/drugs in relatie tot de uitzondering die de Burgemeester onder bepaalde voorwaarden bereid is te maken voor thuiskweek van medicinale cannabis. In dat kader kan ik u berichten dat WonenBreburg onverkort vasthoudt aan haar zerotolerance beleid. Dat geldt ook voor de andere Tilburgse corporaties.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
WonenBreburg

Joannes van Oisterwijkstraat 35, 5041 AB Tilburg
Postbus 409, 5000 AK Tilburg
—————————————————————————————————

15/12/2016 heeft de gemeente Tilburg, dezelfde inhoud per brief ontvangen als stichting PGMCG per email. Het antwoord van de gemeente:

Bedankt voor je mailtje. Heb net de officiële reactie van Wonenbreburg ook via de post ontvangen. Hierin staat het zelfde als WonenBreburg naar jou heeft gemaild.

Ik ga nu zo snel mogelijk met de burgemeester overleggen wat we met dit standpunt gaan doen. Ik alleen niet toezeggen wanneer dat precies gaat zijn, maar ik hou je op de hoogte.

Groet, gemeente Tilburg


Op 6 maart 2017 belangrijke uitspraak kantonrechter betreffende thuistelende patiënt, let wel op er is geen vanzelfsprekende jurispredentie ontstaan.

Woningcorporatie mag thuistelende HIV-patiënt niet uit huis zetten!

Van groot belang is een deel van punt 8 ook voor het Tilburgs convenant

8. Nu [gedaagde] (in het verleden) alle mogelijke wegen heeft bewandeld om thuiskweken te voorkomen, maar op dit moment kennelijk geen andere mogelijkheid voor hem bestaat om voldoende goed werkende cannabis tot zijn beschikking te hebben, kan niet worden geconcludeerd dat hij zich niet als een goed huurder gedraagt door de benodigde 51 hennepplanten in zijn woning te kweken. Daarbij is in aanmerking genomen dat de elektriciteitsinstallatie is gekeurd, voldoet aan de NEN-normen en dat geen sprake (meer) is van overlast voor omwonenden.

 

 


gebruik

Update 15/2/2017

Vrijdag 17 februari krijgen we het definitieve convenant toegezonden van de gemeente. Deze dient te worden ondertekend door patiënten die zich aangemeld hebben voor dit Eigen Kweek Project.

Men is nog steeds in gesprek met de woningbouw, zodra hier positief nieuws over is, melden wij dit direct. Degene die in een huurwoning zitten van de woningbouw adviseren wij dan ook ons te mailen voor advies en de mogelijkheden. Patiënten die particulier huren en al toestemming hebben van de verhuurder dienen alleen nog het convenant te ondertekenen na toestemming zorgverlener.


 


Overige steden in NL aanvragen Eigen Kweek Medicinale Cannabis

 

steden

Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis aangenomen!


 

Wat ging hier aan vooraf

De eerste aanvraag

De tweede omdat er nog geen response is gegeven op 13 juni 2016

Op 27 juni heeft het gesprek tussen burgemeester Noordanus en stichting PGMCG plaatsgevonden