Patiënt: niet genoeg aan legale mediwiet/Beantwoording Kamervragen

bedrocan

logoStichting PGMCG (patiënten groep medicinaal cannabis gebruikers) vroeg via een enquête hoe patiënten oordelen over hun medicinale cannabis. Met de uitkomsten wil PGMCG de politiek beïnvloeden met de ervaringen van de wietgebruikers zelf, omdat er nu veel te ‘ambtelijk’ wordt gedacht in Den Haag! De belangrijkste conclusies op een rijtje.

2,5 gram cannabis per dag

In totaal vulden 132 respondenten (48% vrouw, 52% man) vanuit alle regio’s van Nederland de 19 vragen van de enquête in. Onder 85% van de respondenten is sprake van actueel medicinaal cannabisgebruik. Het gemiddelde cannabisgebruik is 2,5 gram per dag (thee/roken/verdampen). Het betreft alleen mensen die cannabis gebruiken met een recept van de arts of specialist. Dat betekent dat we het dus over de ervaringen met Bedrocan-wiet hebben, en dat is tegelijk ook officieel de enige goedgekeurde legale mediwiet in Nederland.

Overigens gaf twee derde van de patiënten aan al ervaring met cannabis te hebben voordat ze in de apotheek Bedrocan-wiet kregen…

Waarvoor gebruiken patiënten cannabis?

De meest voorkomende/genoemde indicatie onder respondenten is chronische pijnbestrijding (14,5%) gevolgd door slaapstoornissen (10,6%), zowel bij mannen als vrouwen. Ook worden MS (6,1%), neuropatische pijn (6,1%) en kanker (4,5%) genoemd. Deze laatste 3 indicaties worden ook vergoed door sommige zorgverzekeraars. Hierna volgen Fibromyalgie (4,2%), ADHD (3,9%), COPD (2,9%), PTSS (2,9%), Depressie (2,9%), eetlust (2,9%) en reuma (2,2%).

Opvallend is dat alleen mannen voor ADHD, PTSS en depressie medicinale cannabis gebruiken bij deze indicaties/diagnoses.

Sterke wiet meest populair

Uit de resultaten blijkt dat 29 respondenten een vergoeding krijgen van hun zorgverzekeraar en 98 respondenten niet. Daar valt dus nog een wereld te winnen voor de patiënten.

Bedrocan, de soort met circa 22% THC is bij driekwart van de respondenten de meest gebruikte soort. De andere soorten met lagere THC-gehalten worden door ruim een kwart van de respondenten gebruikt. De soorten met relatief hoge gehalten aan CBD  – cannabidiol, de cannabinoïde die een corrigerende werking heeft op THC – worden door aanzienlijk minder minder respondenten gebruikt.

Apotheekwiet is niet (goed) genoeg

Opmerkelijk is dat 73,5 % van de respondenten aangeeft naast apotheekwiet ook andere cannabis te gebruiken: 30% teelt zelf wiet, een kwart  komt in de coffeeshops en een kwart krijgt via ‘andere bronnen’ cannabis voor medicinaal gebruik.  Driekwart van de wietpatiënten heeft dus niet genoeg aan de officiële wiet, ondanks het streven van de Nederlandse overheid dat patiënten niet meer aangewezen hoeven zijn op het circuit buiten de apotheek.

Uit de beantwoording blijkt dat een ruime meerderheid van respondenten niet uitkomt met de aangeboden variëteiten medicinale cannabis via de apotheek in Nederland.

Wietolie bezig aan opmars

Wietolie zien de patiënten inmiddels wel als het ‘perfecte medicinaal cannabis product’ en ook het verdampen/vaporizen van cannabis is onder patiënten veel populairder dan onder recreatieve gebruikers. Drie op de tien cannabispatiënten verdampen hun medicijn namelijk, het roken van joints staat op de tweede plek met 24,6% (puur en/of met tabak) gevolgd door de nummer 3 wietolie (17,6%) en nummer 4 thee (14%). Edibles en tinctuur delen samen de vijfde plaats met 11,2%.

De reden dat wietolie nog niet op nummer 1 staat zal alles te maken hebben met de moeizame verkrijgbaarheid en keuzemogelijkheid via de officiële kanalen van Bedrocan en apotheek…

Wil je nog veel meer lezen over de enquête onder cannabispatiënten – o.a. over verzekeraars en Bureau Medicinale Cannabis – klik dan HIEROP

Bron RollingStoned    


Beantwoording Kamervragen over vonnis rechtbank in zaak HIV-patiënt die zijn eigen hennep moet telen

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Dijk (PvdA) over het vonnis van de rechtbank Amsterdam in de zaak van de HIV-patiënt die zijn eigen hennep moet telen.

Opmerking bij antwoord 6/7

In het verlengde hiervan is BMC in contact met de Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG). Deze stichting heeft een enquête uitgezet onder haar leden onder andere om te bezien welke variëteiten eventueel nog missen in het huidige aanbod medicinale cannabis.

Dit klopt niet, in de hele enquete is niet gevraagd welke soorten er gemist worden. Wel wordt er aangegeven dat er meerdere ter beschikking moeten komen. Er zijn alleen al honderden soorten cannabis te vinden op seedfinder

Opmerking bij antwoord 9, als ze de analyse van de enquete Deel II hadden bekeken over de vergoedingen van medicinale cannabis, die veel recenter is als die van het NCSM uit 2014, het wordt namelijk maar bij 22% van de patiënten vergoed en de regels zijn aangescherpt. Dit deel van de enquete hebben we speciaal eerder gepubliceerd, zodat men nog over kon stappen naar een andere zorgverzekeraar, ook met welke indicaties.

Antwoord kamervragen lid Bergkamp over vonnis rechtbank in zaak HIV-patiënt die zijn eigen hennep moet telen

In antwoord op uw brief van 19 februari 2016 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Bergkamp (D66) over het vonnis van de rechtbank Amsterdam in de zaak van de HIV-patiënt die zijn eigen hennep mag telen worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Met name antwoord 3/4 klopt niet :

Deze stichting heeft een enquête uitgezet onder haar leden, onder andere om te bezien welke variëteiten eventueel nog missen in het huidige aanbod medicinale cannabis.

Zoals u kunt lezen in de analyse

De enquete is gedeeld op het KNMP , de IACM , Rollingstoned & Startpagina Medicinale cannabis, waarop in totaal 132 respondenten (48% vrouw & 52% man) vanuit alle regio’s van Nederland reageerden. Onder 85% van de respondenten is sprake van actueel medicinaal cannabisgebruik. Het gemiddelde cannabisgebruik is 2,5 gram per dag (thee/roken/verdampen).

Deze enquete is dus toegankelijk geweest voor iedereen die internet heeft in Nederland en is niet onder leden van PGMCG? Tevens is in de hele enquete niet gevraagd welke soorten er gemist worden. Wel wordt er aangegeven dat er meerdere ter beschikking moeten komen. Er zijn alleen al honderden soorten cannabis te vinden op seedfinder

Tevens hebben we bij het bezoek bij BMC doorgegeven dat het schort aan indica soorten, zoals White Widow en een Kush, de bedica is niet voldoende. Nu is er maar een indica en de rest is sativa ter beschikking.

Dus het huidige systeem dekt absoluut niet alle soorten!

Ook al zouden alle soorten ter beschikking zijn, wordt het nog niet vergoed door de zorgverzekeraars, als je een gemiddelde van 2,5 tot 5 gram per dag nodig hebt als patiënt, kan je dat niet betalen. Zoals ook blijkt uit de enquete wordt het amper vergoed.

Naar aanleiding van input bij deze enquete blijkt ook dat het beleid inhoudelijk veel meer toegesneden zou moeten zijn op:

zelfbeschikking en mensenrechten niet schenden in geval van thuis-medi-kweek bij doktersverklaring, gelet op zorgverzekeringen die medicinale cannabis niet (maximaal) vergoeden.

analyse

Analyse enquete patiëntentevredenheid medicinale cannabis Nederland

Voor de duidelijkheid gaat het bij deze enquete om een respondentgroep die op recept van een arts/specialist medicinale cannabis voorgeschreven krijgen of kregen. Bij loslaten van deze variabele zouden er mogelijk meer respondenten zijn geweest, zoals bij de enquete van stichting iocob, met dien verstande dat minder valide antwoorden met betrekking tot ervaringen met medicinale Bedrocan-cannabissoorten beschikbaar zouden zijn, aangezien dan onduidelijker is of het om ervaringen met medicinaal gebruik van cannabis met of zonder recept gaat en welke ervaringen er zijn met ziektekosten-vergoedingen. In Nederland is bovendien sprake van een apart beleid ten aanzien van recreatief gebruik en medicinaal gebruik. 65% van de respondenten geeft dan ook aan voor medicinale cannabis op recept te hebben gekregen al ervaring te hebben met het gebruik van cannabis.


 

Slotevaluatie naar aanleiding van de recente kamervraag beantwoordingen gelet op de input door respondenten bij deze enquete is dat vooral onderzocht zou kunnen worden welke genetica/variëteiten bij welke aandoeningen/symptomen geschikt zijn ook mbt toedieningswijzen en dosering daarbij (dus niet alleen de bestaande Bedrocan-soortjes en/of via Trimbos). Naar aanleiding van input bij deze enquete blijkt ook dat het beleid inhoudelijk veel meer toegesneden zou moeten zijn op zelfbeschikking en mensenrechten niet schenden in geval van thuis-medi-kweek bij doktersverklaring, gelet op zorgverzekeringen die medicinale cannabis niet (maximaal) vergoeden.

Bron PGMCG

rechtbankrudolffelicitatie