Overige steden in NL aanvragen Eigen Kweek Medicinale Cannabis

steden

Sinds burgemeester Noordanus toestemming heeft gegeven aan Stichting PGMCG, dat patiënten die gebruik maken van cannabis als medicijn, om onder strikte voorwaarden 5 planten voor eigen gebruik te mogen kweken, zijn de aanvragen elders in Nederland ook volop aan de gang.

Al in veel andere gemeenten heeft het Tilburgse convenant van burgemeester Noordanus inmiddels geleid tot agendering via de gemeenteraad van een medicinaal thuisteelt convenant (Almelo, Amsterdam, Bergen op Zoom, Boxtel, Brielle, Arnhem, Delft, Den Helder,Eindhoven, Vlaardingen, Pijnacker, Hof van Twente, Schagen, Rotterdam, Heerlen, Delft, Maastricht, Oss, Vlissingen & Terneuzen, Goes, Gemeente Oost Gelre, Spijkenisse/Nissewaard, Haarlem, Naaldwijk, Montferland, Hengelo, Loppersum).

Wij hopen dat er nog veel gemeentes zullen volgen.

Het valt ons op dat iedereen in de moties dit antwoorden:

De motie roept de landelijke politiek op om voor deze categorie van patiënten tot een oplossing te komen. Dit in overleg met de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars.

Hierbij wordt de patiënt dus weer totaal vergeten!


Teken deze petitie, reeds meer als 7.000 handtekeningen, op naar de 10.000!

Decriminaliseer het kleinschalig kweken van cannabis

 

media_xll_6286730

Update 29/1/2018

In Loppersum is zojuist de motie over medicinale thuisteelt aangenomen met 14 stemmen voor en 4 tegen, nu gaat de burgemeester onderhandelen met de lokale driehoek net als in Tilburg

loppersum

12/1/2018 De Wolden

Gemeentebelangen wil beperkte kweek medicinale wiet toestaan

 

In Hengelo heeft er inmiddels ook een patiënt toestemming voor het kweken van 5 planten voor eigen medicinaal gebruik.

Den Helder 13/11/2017

PvdA: thuis beperkt wiet telen toestaan

3 juli Montferland

Oproep toestaan medicinale Cannabis: helaas geen meerderheid

28/6 Oss

Aandacht voor legalisering medicinale cannabis

30/5/2017 Brielle

Motie medicinale cannabis haalt het niet in Brielse raad

16/5/2017 Brielle

Legalisering thuisteelt medicinale cannabis

11/5/2017 Boxtel

SP-motie legalisering thuisteelt medicinale cannabis aangenomen

2/6/2017 Delft

Raad debatteert uitvoerig over cannabis

2 juni 2017 – Een meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 juni ingestemd met de motie Medicinale cannabis die werd ingediend door D66.

10/5/2017 Delft

Thuisteelt medicinale wiet leidt tot uitvoerig debat

20/04/2017

Schagen vierkant achter ’wietolie’

Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen zegt zich sterk te willen maken voor de legalisering van thuisteelt van medicinale cannabis. Patiënten met allerlei klachten kunnen daarmee veel kosten besparen door zelf cannabisolie (’wietolie’) te maken.

Lees meer

12/4/2017 Gemeente Opsterland

Willemijn Bruining komt op voor gebruikers medicinale cannabis

 

Update 3/3/2017 Haarlem

Inspreektekst mevr. Kroes Oproep aan de gemeenteraad Haarlem tot legalisering van eigen teelt van medicinale cannabis

Luister het hier

De burgemeester staat er positief tegenover, binnen 2 maanden antwoord


 27/2/2017 Eindhoven

Motie aangenomen in maart 2017

22/2/2016 Aanvraag Naaldwijk door R. Barendse

20/7/2017 431) WV inzake medicinaal gebruik cannabisteelt (G17-001834)
431) bijlage WV inzake medicinaal gebruik cannabis artikel NRC (G17-001835)


 

 

Update 11/10/2017

Gemiste kans medicinale wiet in Almelo

Geen steun in Almelo voor lobby medicinale wietteelt

 Oproep van Almelose voor legalisering medicinale wiet: ‘Ik heb mijn leven terug’

8/2/2017

Aanvraag in Almelo op 7 februari door patiënte Hilly Lucassen, zij maakt gebruik van het spreekrecht

Je kan het hier zien, de aanvraag begint direct

Alle raadsleden zijn het er mee eens en ze kreeg zelfs applaus, wat normaal ongebruikelijk is

 


1/10/2017 Bart Hissink:

Afgelopen jaar schaarde de complete raad en het college zich achter mijn verhaal. Tot twee keer toe zelfs werd een motie om thuisteelt mogelijk te maken, unaniem aangenomen. Het mag allemaal nog steeds niet baten.

 15/2/2017

Hof van Twente wil legalisering teelt mediwiet op Haagse agenda

 

25/1/2017 NAH-patiënt Bart Hissink houdt legaliseren van medicinale cannabis op raadsagenda

Goor – NAH-patiënt Bart Hissink maakte gisteravond bij de raadsvergadering gebruik van zijn spreekrecht. Hij vroeg aandacht voor ‘Leven met hersenletsel’. Zijn doel was de raad in een volgende vergadering te laten debatteren over het legaliseren van cannabisteelt voor eigen medicinaal gebruik. De burgemeester liet na zijn pleidooi weten: “De discussie wordt vervolgd.” Op 14 februari volgt het debat.

Oproep voor 24 januari 2017

 

 

16/12/2016 Tubantia

VVD en CDA Hof van Twente willen toch oplossing voor patiënten met chronische pijn

 

15/12/2016 RTV Oost

Burgemeester Hof van Twente weigert medicinale wietteelt toe te staan

Tilburg

Tijdens het onderzoek naar de mogelijkheden om de wietteelt toch toe te staan, sprak Nauta ook met burgemeester Noordanus van Tilburg. Die besloot om de teelt van medicinale cannabis wel te gedogen en startte in samenwerking met OM en de politie een proefproject. “

26/10/2016 motie is unaniem aangenomen, burgemeester Nauta gaat in overleg met OM en politie. Het staat op de agenda.

Motie voor legale wietteelt volgens Nauta niet uitvoerbaar

De motie van de  lokale PvdA en de VVD om particuliere wietteelt voor medicinaal gebruik in de gemeente Hof van Twente toe te staan is vannacht met algemene stemmen aangenomen maar is volgens burgemeester Nauta niet direct uitvoerbaar. Volgens de burgemeester staat de wetgeving legale teelt simpelweg niet toe en is het zaak dat de Tweede Kamer zich hier over gaat buigen. Ze zegde wel toe om met de motie naar de verantwoordelijke minister te gaan.  De gemeenteraad geeft met het aannemen van de motie gehoor aan de oproep van Gorenaar Bart Hissink die eerder in de raadszaal een pleidooi hield voor legalisering.

Hij heeft NAH na een rallycrash en zegt enorm veel baat te hebben bij het gebruik van de cannabis. Volgens Hissink zijn er nog veel meer mensen in Goor en omgeving die wiet als medicijn goed kunnen gebruiken. Over de opmerking van burgemeester Nauta dat de motie niet direct uitvoerbaar is, is hij duidelijk. “Dit is een duidelijk signaal waarmee ze naar de landelijke politiek moet. Ik heb eigenlijk ook veel liever dat dit landelijk geregeld wordt. Iedereen is het erover eens dat dit gelegaliseerd moet worden. Na Tilburg is nu ook onze gemeente overstag en dat is een stap in de goede richting.”

18/10/2016 In Twente heeft Bart Hissink het aangekaart bij zijn gemeente.

VVD en PvdA willen alleen medicinale cannabis legaliseren

De VVD en PvdA komen met een motie om het houden van medicinale canabis in de gemeente Hof van Twente toe te staan. Beide partijen komen met deze motie naar aanleiding van een verzoek van een aantal gebruikers van medicinale canabis in de Hof die geconfronteerd worden met hoge kosten. Dit omdat verzekeringen de kosten voor cannabis niet vergoeden. De jongeren van de VVD willen cannabis zelfs legaliseren voor iedereen. Zover willen PvdA en VVD niet gaan laten de fractievoorzitters Gerda Bruins en Fred Rijkens middels een schrijven laten weten.

Bron Goors Nieuws

 

17/10/2016 Tubantia

VVD en PvdA komen met motie voor legale teelt mediwiet in Hof van Twente

Januari Amsterdam

Begin januari heeft Jan in Amsterdam het recht op eigen kweek aangevraagd in Amsterdam.

Toen ik als Amsterdammer en kanker patiënt besloot het het woord te voeren ten behoeve van het legaliseren van medicinale cannabis voor patiënten, vertelden heel veel mensen mij dat het zinloos is.

Persoonlijk wilde ik hier niets van weten. Amsterdam, waarvan ik altijd met trots vertelde: dat is de meest liberale en progressieve stad die er maar is. Amsterdam, dat de spreuk heldhaftig, vastberaden en barmhartig draagt zal niet toestaan dat Amsterdamse patiënten de dupe zijn van een systeem waarbij de overheid en overheid gesteunde instanties een hardvochtig, wreed en voortdurend barbaars systeem in stand houden met als enig resultaat het decennia lang, hersenloos en systematisch vervolgen en laten lijden van mensen.

Echter, zijn we nu enkele weken verder. Er zijn gesprekken gevoerd en de vraag is: wat is daar uitgekomen? Welnu. Helemaal niets. Amsterdam kan niet. Amsterdam wil niet. Amsterdam mag niet. Amsterdam wijst naar de wet en vervolgens naar de landelijke politiek. “Daar moet u zijn”.

 

 


20/12/2016

Aanvraag Gemeente Oost Gelre  

(bij 19.1 toegevoegde moties)

Goed debat.

29/12/2016

Motie medicinale teelt van cannabis aangenomen

1. Het initiatief te nemen voor een open (publieke) discussie met professionele partijen die in het lokale gezondheidsbeleid actief zijn in de Oost Gelrese samenleving over het onderwerp medicinaal cannabisgebruik;
2. Deze motie als uitgangspunt te nemen om dit in Den Haag onder de aandacht te brengen.

 7/3/2017 Maastricht regnr 2017.07031

 1/12/2016 Ook in Maastricht is het nu aangevraagd

Onvrede over door Penn gevoerd drugsbeleid

Bij punt 8:

8.    Er is in een aantal steden veel gaande over het toestaan van max. 5 planten voor medicinaal eigen gebruik. Tilburg heeft hier het voortouw in genomen (in overleg met de lokale driehoek). Voor de mensen die het betreft is namelijk geen sprake van recreatief, maar noodzakelijk gebruik in verband met hun aandoening. Zij hebben hier enorme baat bij dus zou voor hen deze regeling ook in Maastricht kunnen gelden. Het zijn geen grote aantallen, maar het gaat vaak wel om schrijnende gevallen; mensen voor wie het toestaan van thuisteelt bittere noodzaak is. Die moeten uiteraard dan wel aan de gestelde eisen (doktersverklaring, brandveiligheid, niet verkopen etc.) voldoen.

a.    Bent u bereid om in overleg te treden met Tilburg en in navolging van deze stad de thuisteelt van max. 5 planten toe te staan aan medicinale gebruikers?

 

 


 

10/12/2016 PZC

D66 Goes: sta kweek mediwiet toe

9/12/2016 Goes

5/1/2017

11/10/2016 Vlaardingen

Wiet: thuis telen onder voorwaarden

VLAARDINGEN – Iedereen mag maximaal drie wietplantjes thuis hebben. Meer is strafbaar, maar in Tilburg experimenteren ze met thuisteelt, onder voorwaarden, van maximaal vijf wietplanten. Het gaat dan om telen voor medicinaal gebruik. Van de werkzame stoffen in de wiet/Cannabis is bekend dat ze pijnstillend werken bij kanker, glaucoom (oogaandoening) stoppen en ziekteverschijnselen bij meer dan een handvol andere aandoeningen bestrijden.

Bij GroenLinks maken ze zich al langere tijd sterk voor de legalisering van wietteelt; het is één van de partijen die het op zijn minst vreemd vindt dat je bij een coffeeshop legaal wiet mag kopen, maar dat het inkopen van wiet door de coffeeshophouder strafbaar is. Over het thuis telen van wiet zoals in Tilburg stelden raadsleden Lianne van Kalken en Kees Borsboom onlangs ook vragen aan het college. Ze wilden daarbij weten of Vlaardingen bereid is om de Tilburgse regels over te nemen en snel in te voeren.

Het college laat in haar beantwoording weten dat de medicinale wiet, zoals die op doktersvoorschrift verkrijgbaar is bij de apotheek, goed genoeg is. Als de gemeente al het Tilburgse model overneemt, moet er eerst overeenstemming zijn binnen de ‘lokale driehoek, ofwel de burgemeester, de politie en het Openbaar ministerie. Het college laat tenslotte wel weten verzoeken om thuis wiet te kweken serieus in overweging te nemen. Het wachten is nu op de eerste aanvraag van medicinale cannabisgebruikers in Vlaardingen.

Bron

8/11/2016 afwijzing Vlaardingen

 

 


 

21/10/2016

Vlissingen wil thuisteelt medicinale wiet toestaan

MIDDELBURG – De kans bestaat dat ook in Zeeland aan patiënten wordt toegestaan zelf medicinale cannabis te telen. Volgende maand praten de Zeeuwse burgemeesters hierover met het Openbaar Ministerie en de politie.

Aanleiding voor het agenderen van medicinale wiet is een overeenkomst tussen de Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruik en burgemeester Peter Noordanus van Tilburg. In die gemeenten mogen patiënten die een medische verklaring kunnen overleggen onder bepaalde voorwaarden hennepplanten in huis hebben. Bergen op Zoom en andere gemeenten hebben inmiddels het Tilburgse voorbeeld gevolgd. Zeeland behoort tot dezelfde politieregio.

“Burgemeester Noordanus van Tilburg heeft het besluit genomen dat mensen, die zijn aangewezen op medicinale cannabis, onder voorwaarden thuis mogen kweken”, reageert burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen. “Als burgemeester kan ik mij goed vinden in dit besluit en zal ik ook, onder dezelfde voorwaarden, medicinale thuiskweek toestaan. De vraag of politie en justitie op grond van dezelfde voorwaarden niet strafrechtelijk gaat optreden moet nog worden afgestemd in de lokale driehoek.”

Medicinale cannabis is op doktersvoorschrift verkrijgbaar bij apotheken, maar de keuze is beperkt en lang niet alle zorgverzekeraars vergoeden het.

Bron PZC

Volgens Peter de Kraker van D66 staat Terneuzen hier ook positief tegenover4/10/2016 Heerlen

Memo aan burgemeester en wethouders

Thuisteelt Cannabis tbv eigen medicinaal gebruik

 


19/9/2016

Arnhemse gemeenteraad wil thuisteelt wiet legaliseren

 

 

 

16/11/2016

Arnhem volgt Tilburg niet met thuisteelt medicinale wiet

ARNHEM – Arnhem volgt niet de lijn van Tilburg om de thuisteelt van medicinale wiet toe te staan. Dat heeft burgemeester Boele Staal van Arnhem na overleg met politie en openbaar ministerie aan de raad meegedeeld.

De Arnhemse raadsfracties van GroenLinks, D66, SP en Partij voor de Dieren hadden twee maanden geleden vragen gesteld over de legalisering van thuisteelt van medicinale wiet.

Strikte voorwaarden
Directe aanleiding voor de vragen was het besluit van Tilburg om het kweken van medicinale wiet onder strikte voorwaarden toe te staan. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat burgemeesters beleidsvrijheid hebben, maar zij zijn wel gehouden aan de Opiumwet.

Ontheffing
De wet verbiedt het telen van cannabis tenzij de minister ontheffing verleend. ‘Het kweken van cannabis door particulieren is niet aan te merken als het kweken van medicinale cannabis en is niet toegestaan. Het is dus niet aan de orde om hierover afspraken te maken tussen en met partijen’, schrijft Schippers aan de kamer.


 

26/9/2016 Pijnacker

Gedoog kweek van medicinale cannabis

16/9/2016 BN de Stem

PvdA: reguleer thuisteelt van wiet in Bergen op Zoom

 

Antwoord in oktober 2016