Kamerbrief over rapporten THC en CBD in cannabis

has

kamerbrief

Op 7 januari 2017 schreef staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Drs. M.J. van Rijn een kamerbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal over  rapporten THC en CBD in Cannabis.

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, ter informatie twee onderzoeksrapporten over cannabis: ‘THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2015-2016)’ en ‘THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: update 2016’. Beide studies zijn uitgevoerd door het Trimbos-instituut.
Het eerstgenoemde rapport, ook wel de THC-monitor genoemd, was al deze zomer klaar, maar nog niet openbaar gemaakt in afwachting van het literatuurrapport over THC en CBD.


De belangrijkste uitkomst de THC-monitor is dat

het THC-gehalte van in coffeeshops verkochte nederwiet in 2016 iets hoger lag dan het jaar daarvoor, maar dat het verschil niet statistisch significant is.

Het als tweede genoemde rapport beschrijft de laatste stand van zaken over de kennis over gezondheidsrisico’s van cannabis, met speciale aandacht voor de rol van THC en CBD, de twee voornaamste werkzame stoffen in cannabis. Overigens heeft CBD (cannabidiol), anders dan THC, geen psychoactieve werking.
Uit deze studie blijkt dat sinds de voorgaande studie in 2010 weliswaar veel is gepubliceerd over cannabis, maar dat geen sprake is van een doorbraak in onderzoek naar deze thema’s.

Enkele conclusies uit het rapport.
– Het gebruik van cannabis op jonge leeftijd verhoogt niet alleen het risico op cannabisverslaving, maar ook het risico op voortijdig schoolverlaten, verminderde schoolprestaties en mogelijk ook voor de cognitieve ontwikkeling.
– Hoe eerder in de adolescentie met blowen wordt begonnen, hoe eerder psychotische verschijnselen kunnen optreden. Mede daarom moet cannabisgebruik onder jongeren, in elk geval vóór de leeftijd van 18 jaar, worden tegengegaan.

Hoewel het logisch lijkt dat cannabis met een hoger THC-percentage vaker tot verslaving leidt dan cannabis met een lager THC-percentage is een oorzakelijk verband moeilijk te bewijzen.

Dit maakt het ook moeilijk om een scherpe grens te trekken tussen de effecten van sterke en niet-sterke wiet.

– Het gebruik van cannabis met een hogere CBD/THC verhouding (dus meer CBD ten opzichte van THC) blijkt geassocieerd met beter cognitief functioneren dan het gebruik van cannabis met een lagere CBD/THC verhouding.
– Het gebruik van cannabis met een hoger THC-gehalte leidt niet automatisch tot meer acute en langetermijn gevolgen; dit hangt ook af van de hoeveelheid cannabis die iemand gebruikt en uiteindelijk binnenkrijgt.

De uitvoering van beide onderzoeken was aangekondigd in de brief van minister Schippers van 17 december 2015 (34 300 XVI, nr. 150) aan uw kamer. Zodra de resultaten van de volgende THC-monitor beschikbaar zijn, naar verwachting medio dit jaar, zal ik u die eveneens toesturen

Bron

De bijlagen

THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: Update 2016

hash

Daarom is goede voorlichting en een preventieprogramma nodig. Ook hier schort het aan alle kanten.

Ook in de coffeeshops horen labels op hun producten te zitten, wet camulet, het cannabisetiket, zodat de consument weet wat men nuttigt. Het gaat tenslotte om ieders gezondheid. Daarom moet het mogelijk gemaakt worden dat de coffeeshops hun producten kunnen laten testen. Maak dit legaal. Harddrugs mogen overal getest worden, maar cannabis het meest gebruikte roesmiddel niet. Veel patiënten zijn ook afhankelijk van de coffeeshop, omdat de soortjes van de apotheek niet voldoen, of hun arts wil niet meewerken, of ze krijgen het niet vergoed.

Daarom moet eigen kweek ook mogelijk zijn voor patiënten.

Tevens moeten er veel meer onderzoeken mogelijk gemaakt worden, net als in Duitsland Israel, Australië etc.