Is de productie van CBD-olie legaal?

productiecbdoliemcs

Cannabidiol (CBD) is een stof die voorkomt in de hennepplant. De vraag naar CBD-houdende producten is groot. Het gevarieerde aanbod bewijst dit. Aan CBD wordt door velen een medicinale werking toegeschreven. Het in de 
markt zetten van medicijnen is erg lastig. 
Om die reden bieden bedrijven CBD-olie vaker 
aan als voedingssupplement.

De prijs van dergelijke olie is niet mals. Voor menigeen is dit een reden om de productie zelf ter hand te nemen. Omdat CBD in relatief hoge mate in vezelhenneprassen vormt, wint die teelt ook in huiselijke kringen aan populariteit. De gedachte daarbij is dat de Opiumwet de teelt van vezelhennep niet verbiedt. Als dit waar is, hoef je niets te vrezen als je thuis vezelhennep teelt en hieruit CBD-olie maakt. Maar wat zegt de Opiumwet hierover? Laten we de geschiedenis induiken.

vezelhennep

Uitzondering beperkt

In 1999 is de sinds 1976 geldende landbouwkundige uitzondering voor hennepteelt aangescherpt. De wetgever wilde daarmee bereiken dat wiettelers zich niet aan berechting konden onttrekken door zich op deze uitzondering te beroepen. Een Besluit van 19 maart 1999 vermeldt dat het in de Opiumwet strafbaar gestelde “bewerken” niet geldt “voor hennep die kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep, met dien verstande dat de uitzondering van het verbod op het telen van hennep slechts geldt voorzover de teelt plaatsvindt in de volle grond en in de open lucht”. De landbouwkundige uitzondering werd beperkt. Alleen onlosmakelijk met het productieproces van de vezelhennep verbonden handelingen werden uitgezonderd. Het aanwezig hebben van (vezel)hennep werd niet expliciet vrijgesteld. Wel uitgezonderd werden het telen, het oogsten, het vervoeren en de opslag in afwachting van de noodzakelijke bewerkingshandelingen. Dat valt allemaal onder het begrip bewerken. Bewerken zonder aanwezig hebben is uiteraard onmogelijk. Een aparte uitzondering hiervoor werd daarom niet nodig geacht.

Als gevolg van de wijziging van de Opiumwet in 2002 werd ook het Opiumwetbesluit gewijzigd. In artikel 12 bleef de uitzondering gehandhaafd. Het gaat hierbij om het complete industriële proces van de teelt van vezelhennep op het veld tot de verwerking van de plant tot eindproducten in de fabriek. De uitzondering geldt alleen als de hennepteelt plaatsvindt in de volle grond en de open lucht. Hennepteelt onder plastic, in kassen of binnen valt niet onder deze vrijstelling.

Ontheffing opiumwet

Teel je vezelhennep binnen, of voor een ander doeleind dan de vezelproductie, dan moet je in het bezit zijn van een opiumwetontheffing.

Je bent in de praktijk als particulier kansloos om een dergelijke ontheffing te krijgen.

De gedachte dat je vezelhennep legaal mag telen, is dus een misvatting.

Ook vezelhennep die niet meer dan 0,2% THC bevat – en daardoor onbruikbaar is als wiet om high van te worden – valt onder de werking van de Opiumwet. De definitie van hennep in de Opiumwet is: “onder hennep wordt verstaan elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden”. Oom agent meet geen THC in je hennep, maar telt het aantal planten of weegt het gewicht van de hennep. Ook de rechter heeft geen oog voor het THC-gehalte in je hennep. Kortom, voor je het weet heb je een strafblad te pakken.

Ben je meerderjarig en wil je gebruik maken van de ruimte die politie en OM wel bieden? Teel dan deze zomer niet meer dan 5 plantjes in je tuin of balkon. Doe dit alleen voor je eigen gebruik. Staat dan toch de een of andere flauwe politieagent op je stoep? Doe dan zonder morren direct braaf afstand van je plantjes.

 

Mr. Drs. André Beckers

Advocaat te Sittard

Bron

Ook geplaatst op Cannabisinfo en in de HighLife

productiecbdolie


 

productie CBD strafbaar

Productie CDB olie strafbaar, CBD legaal

Inmiddels verkrijgbaar bij drogisterij De Tuinen: CBD-olie tegen een veelheid aan klachten. Maar waarom verklaarde de rechtbank recent de productie van diezelfde olie dan illegaal? Deze uitspraak biedt veel mogelijkheden voor een hoger beroep.

Productie hennepolie strafbaar verklaard

Over de aanwezigheid van henneprestanten in een opslagplaats van de winkel maakt de rechtbank een opmerkelijke overweging en veroordeelde de uitbater op niet malse wijze.

De eigenaar van Apollyon voerde aan dat hij de restanten wilde gebruiken om hennepolie van te maken. Hij had de bedoeling om in de toekomst CBD producten te maken met deze henneprestanten. Omdat de straffeloze teelt van vezelhennep eist dat die hennep alleen mag worden gebruikt als vezelhennep (dus uitsluitend voor de productie van vezels) mag je er geen hennepolie van maken, aldus de rechtbank.

Van een alternatieve wijze van het gebruik van afvaldelen van de vezelhennep plant was de rechtbank niet gediend. De teelt en productie van de vezelhennep plant voor legale CBD olie is door de rechter strafbaar verklaard.

De motivering van de rechtbank laat veel te wensen over en zal in hoger beroep geen stand houden. Het antwoord op de vraag waarom niet heb ik al klaar. Dat lezen jullie tegen die tijd wel.

Het maken van een legaal product is strafbaar gesteld

Het is kenmerkend voor de halfslachtigheid van dit kabinet dat de overheid ondertussen toestemming heeft gegeven aan Jacob Hooy om hennepolie met CBD te verkopen in winkels en middels onlineverkoop van De Tuinen. Dit bedrijf is specialist in het verkopen van een breed scala poeders, zalfjes en flesjes met vloeistoffen waarvan wordt beweerd dat je er erg gezond van wordt. Binnenkort zal deze hennepolie als voedingssupplement in alle drogisten verkrijgbaar zijn, zo is de verwachting. In winkels van De Tuinen wordt er groot mee geadverteerd. In deze hennepolie zit 2,75% CDB en een flesje is peperduur.

Hypocrisie troef

De legale hennepolie wordt aangeprezen als een product waarvan de hennepplanten op biologische wijze zijn gekweekt. Wat daarvan zij, volgens de rechtbank is dit gewoon strafbaar. De overheid heeft echter toestemming gegeven om het eindproduct te verkopen.

CBD is een volstrekt legaal product in de hele Europe Unie. Maar in Nederland heeft de rechter iets gevonden om dit voedingssupplement van de toekomst in direct verband te brengen met de illegaliteit.

Zelfs als de teelt van vezelhennep gebeurt met gecertificeerde en volgens Europese richtlijnen goedgekeurde zaden is dit volgens deze rechtbank ten strengste verboden. Ieder enigszins functionerend mens begrijpt dat het uiteraard van de gekke is om toestemming te geven een legaal product als CBD te verkopen en tegelijkertijd de productie van de vezelhennep die nodig is voor deze legale hennepolie te verbieden.

Een klassiek staaltje hypocrisie die helaas al te kenmerkend is voor de reactie van de overheid op deze nieuwe ontwikkeling van cannabis, de spectaculaire opmars van CBD. Waar hebben we deze onverenigbare uitgangspunten over legale verkoop en streng verboden productie eerder gehoord? Het droeve is dat deze hypocrisie nu ook al opgeld doet bij een volkomen legaal product dat op deze wijze van een illegaal imago wordt voorzien.

Ik zal het Gerechtshof in Den Haag verzoeken deze zaak met voorrang te behandelen. Wordt vervolgd.

Bron