International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief maart 2017

iacm2017nr3kop

(For english and german, scroll down)

Stichting PGMCG maakt het mogelijk dat de  International Association for Cannabinoids Medicines-website ook in het Nederlands beschikbaar is.

Deze informatie wordt erkent door de Nederlandse overheid met betrekking tot het gebruik van medicinale cannabis.

Vanaf vorig jaar is er maandelijks een nieuwsbrief overzicht van de afgelopen/lopende maand.

Dit is de derde editie van de tweede jaargang maart 2017.

Normalisering begint bij voorlichting, dus deel zoveel mogelijk.

iacm2017nr3kop iacm2017nr3

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 5/3/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 conferenceIACM: Cannabinoide-Conferentie 2017 – Uitnodiging voor het indienen van samenvattingen en registratie

De raad van bestuur van het IACM wil u graag uitnodigen voor de Cannabinoide Conferentie 2017 zo ook de presentatie van de resultaten van onderzoeken. Het vindt plaats van 29 tot 30 september 2017 in Keulen. De congres-Website is nu met het voorlopige programma online. Er kunnen samenvattingen ingeleverd worden, en geïnteresseerde kunnen zich als deelnemer registeren. De termijn voor de samenvattingen voor de presentaties is 31 mei 2017 en voor posters 31 juli 2017. Hier kan je de sponsoren vinden van het congres. Als jij het congres als sponsor wil ondersteunen, stuur dan svp een  E-Mail aan de IACM (info@cannabis-med.org).

Datum: 29 tot 30 September 2017
Locatie: Maritim Hotel, Keulen, Duitsland

Deelnamekosten zijn gereduceerd tot 31 juli 2017. Mis deze toonaangevende conferentie over cannabis en cannabinoïden in de geneeskunde niet!

Tijdens dit congres zal de IACM vier personen eren voor bijzondere prestaties met betrekking tot de wederinvoering van cannabis en cannabinoïden als medicijn. Er is een prijs voor fundamenteel onderzoek (Ester Fride Award), voor klinisch onderzoek, voor jonge onderzoekers (tot 40 Jaar) en een speciale prijs. Het IACM-Prijs-comitee zal de prijswinnaars uitkiezen. Iedere prijs is met een prijzengeld van 500 Euro verbonden. Tijdens het congres zal de IACM hun ledenvergadering houden en nieuwe leden in de raad van bestuur, alsmede een nieuwe voorzitter kiezen.


 

Nieuws in het kort


 

keuzemedicijnWetenschap/Mens: Patiënten prefereren cannabis therapie boven opiaten
In een enquete met 271 canadese patiënten, die cannabis medicinaal gebruikte, verving cannabis vaak andere medicijnen  (63 %), in het bijzonder farmaceutische opiaten (30 %), benzodiazepine (16 %) en antidepressiva (12 %). De patiënten gaven ook aan, Alcohol (25 %) en sigaretten/tabak (12 %) door cannabis te vervangen.
Universiteit van British Columbia, Okanagan, Canada.
Lucas P, Walsh Z. Int J Drug Policy. 2017;42:30-35


 

seminarDuitsland: Training seminar over medicinaal gebruik van cannabis en cannabinoïden
Op 13 mei, leidt de Duitse vereniging voor cannabis als medicijn in samenwerking met de medische associatie Hessen en de drugseenheid in de stad Frankfurt een conferentie, om artsen en andere werknemers in de gezondheidszorg over het medicinaal gebruik van cannabis en cannabinoïden te informeren.
Cannabis und Cannabinoide als Medizin


 

upiNederland: De tweede kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, die de teelt van cannabis toestaat.

Het lagere huis van het parlement heeft op 21 februari een wet aangenomen met 77 tegenover 72 stemmen, die de teelt van cannabis in Nederland zal decriminaliseren.

Het wetsvoorstel moet nog door de eerste kamer. Cannabis is in Coffeeshops voor persoonlijk gebruik verkrijgbaar, de daadwerkelijke productie van de planten voor de levering aan de shops is echter illegaal. Daarom staan leveranciers bloot aan strafrechtelijke vervolging, omdat ze zelf cannabis moeten kweken of moeten kopen bij illegale netwerken.
UPI vom 21 Februar 2017


 

Duitsland: Presentatie van het cannabisagentschap
Op 3 maart heeft het ministerie van gezondheid gedetailleerde plannen voor het nieuwe cannabisagentschap gepresenteerd, die de teelt van cannabis en de aansluitende productie voor medicinale doeleinden volgens de nieuwe wet bewaakt. De wet werd in januari door de Duitse Bondsdag aangenomen en treed midden maart 2017 in werking.
British Medical Journal vom 8. Februar 2017
Pharmazeutische Zeitung vom 3. März 2017


 

hartbloedWetenschap/mens: cannabisgebruik is niet gekoppeld aan een hoger risico op hart-en vaatziekten
In een studie met 5113 volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar aanvang van de studie (1985-1986) uit de studie „Coronary Artery Risk Development in Young Adults“ (Risikoontwikkeling van de kransslagaders bij jonge volwassenen) was cannabisconsumptie niet met een verhoogd risico voor hart en vaatziekten verbonden. Vergeleken met geen cannabisconsumptie was de cumulatieve leeftijdsconsumptie en de korte cannabisconsumptie niet met hart-en vaatziekten, beroerte of sterfgevallen door hart-en vaatziekten verbonden.
Nationaal Hart-, Longen- en Bloedinstituut, Bethesda, USA.
Reis JP, et al. Am J Public Health, 16. Februar 2017:e1-e6 [im Druck]


 

denemarkenDenemarken: Meer als 80 % ondersteund het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden
Meer als 80 % van alle Denen ondersteunen de legalisering van het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden. Dit was de uitslag van een actuele enquete, wat de kan voor een pilotproject verhoogt, dat voor het volgend jaar is gepland en tot het einde van het verbod zal leiden. Denemarken plant vanaf 1 januari volgend jaar een  4-jarig verzoek, die het „een geselecteerde patiëntengroep“ toestaat, met medicinale cannabis te worden behandeld, nadat in afgelopen november in het deense parlement een accoord was bereikt.
The Local vom 27. Februar 2017


 

darmkankerWetenschap/dier: Omega-3 vetzuren verhogen het aantal CB1 receptoren en verminderd de groei van darmkanker
In een studie met muizen remde de toevoer van Omega-3-verzuren in het voedsel significant de groei van poliepen in de darm, wat met de inductie van de CB1-Receptoren verbonden is.
Nationaal Instituut voor Gastro-enterologie “S. de Bellis”, Onderzoek Ziekenhuis, Bari, Italie.
Notarnicola M, et al. Int J Mol Sci. 2017;18(3).


 

Wetenschap/mens: Verlengde ontwenningsverschijnselen bij jonge cannabisgebruikers met psychiatrische stoornissen
Bij 50 jonge volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar hingen de ontwenningsverschijnselen na beëindiging van cannabisconsumptie  af van psychische stoornissen. Deelnemers zonder een psychiatrische diagnose toonde in de eerste week van onthouding een significante vermindering van zware ontwenningsverschijnselen en over het algemeen een kortere tijd van cannabis-ontwenning.
Kliniek voor Psychiatrie, Algemeen Ziekenhuis van Massachusetts en Harvard Medical School, Boston, USA.
Schuster RM, et al. Prev Med, 24. Februar 2017 [im Druck]


 

cellencbdWetenschap/dier: CBD verbeterde mentale prestaties in een rat model met schizofrenie
Met behulp van een rat-model met  schizofrenie onderzochten onderzoekers de werking van een chronische CBD-behandeling op de cognitie en sociale interactie. De CBD behandeling verbeterde in dit model significant het herkennen, het werkgeheugen en de tekorten in de sociale interactie. De auteurs schreven, dat „deze nieuwe bevindingen interessante implicaties tonen voor het potentieel gebruik van CBD bij de behandeling van cognitieve tekortkomingen en het sociale terugtrekken bij schizofrenie“.
Faculteit voor Wetenschappen, Medicijnen en Gezondheid, en Illawarra Gezondheids- en Medisch Onderzoek Instituut, Universiteit van Wollongong, Australië.
Osborne AL, et al. Neuropsychopharmacology, 23. Februar 2017 [im Druck]


 

Wetenschap/dier: Hoge academische vaardigheden verlagen het risico voor gebruik van tabak en verhogen het risico voor het gebruik van cannabis bij adolescenten
In een studie met 6059 kinderen, die vanaf het 11de levensjaar tot hun 20ste levensjaar begeleid werden, waren hoge academische vaardigheden in de leeftijd van 11 jaar verbonden met een verminderd risico voor het roken van sigaretten, echter met een verhoogd risico voor regelmatige alcoholconsumptie en cannabisconsumptie. Deze associaties bleven tot in de vroege volwassenheid bestaan.
UCL Medical School, London, Groot Britanië.
Williams J, et al. BMJ Open. 2017;7(2):e012989.


 

thccccccWetenschap/dier: Dosisafhangend effect van THC op de opname van glucose in de hersenen
THC beïnvloedde de opname van glucose in de hersenen van ratten. Lage THC-Bloedspiegel van < 1 ng/ml was met een verhoogde glucoseopname (6 tot 30 %) verbonden, terwijl een THC-Bloedspiegel van > 10 ng/ml met een verminderde glucoseopname correspondeerde  (-2 bis -22 %). Er was onderscheid tussen de verschillende hersengebieden.
Medische Faculteit, Johannes Gutenberg Universiteit Mainz, Duitsland.
Miederer I, et al. Neuropharmacology. 2017;117:273-281.


 

neurodermitisWetenschap/dier: Activering van CB2 receptor verminderd de ontsteking van de huid
Een synthetische CB2-Receptoragonist remde de ontsteking in een muismodel met neurodermitis, waardoor de activiteit van het endocannabinoide 2-AG blokkeerde.
SHIONOGI & Co, Osaka, Japan.
Haruna T, et al. Pharmacology. 2017;99(5-6):259-267.


 

Wetenschap/Mens: Geen verband tussen cannabisconsumptie en depressie
In een longitudinale studie met 2148 patiënten met uitgesproken depressie was de omvang van cannabisgebruik met aanzienlijk meer depressies in de nasleep verbonden.  Echter is er geen verband tussen cannabisgebruik en suïcidaal gedrag, functionaliteit, kwaliteit van leven  gevonden, in aanmerking nemende mogelijke factoren. De auteurs concludeerde, „dat vele de relatie tussen cannabisgebruik en een moeilijk verloop van uitgesproken depressieve storingen niet op cannabis zelf  toegeschreven mag worden, maar met socio-demografische en klinische factoren zijn verbonden”.
Ariel Universiteit, Israel.
Feingold D, et al. Psychiatry Res. 2017;251:225-234.


 

Bron/Source/English


 

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 18/3/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 

opiatenWetenschap/Mens: Het medicinaal gebruik van cannabis kan het misbruik van opiaten verminderen

Volgens onderzoekers van de Universiteit van New Mexico, is medicinale cannabis tot nu toe veel te weinig onderzocht en hun recente resultaten suggereren dat het kan helpen afhankelijkheden te bestrijden. De professoren Jacob Vigil en Sara Stith stelde samen met de pijnexpert Dr. anthony Reeve op 3 maart hun onderzoek over de invloed naar voorgeschreven opiaten bij patiënten voor het programma voor medicinale cannabis van New Mexico voor.

Vigil verklaarde, het programma voor medicinale cannabis is ongekend, terwijl patiënten hun eigen behandeling organiseren, omdat artsen het niet voorschrijven, maar enkel patiënten toestaan, om het te verkrijgen. Stith zei, dat de studie voor gebruik van voorgeschreven opiaten bij de patiënten van Reeve, die in het medicinaal cannabisprogramma opgenomen werden en bij zijn patiënten, die niet in dit programma zaten, over een tijdruimte van 18 maanden werden vergeleken. Uit het onderzoek bleek een vermindering van de opiatendosis van rond de 31%  binnen 18 maanden bij de patiënten, die medicinale cannabis gebruikte en een lichte toename van opiaatgebruik in de andere gecontroleerde groep.

Daily Lobo.com vom 3. März 2017


 

duitslandDuitsland: De wet voor het medicinaal gebruik van cannabis is in werking getreden

Een wet, die het voorschrijven van cannabisbloemen toestaat door elke arts, trad op 10 maart in werking. Als standaardmedicatie niet effectief werkzaam is, moeten de zorgverzekeraars een behandeling met cannabisbloemen, cannabisextracten of op cannabis gebaseerde medicijnen, zoals het cannabisextract Sativex, Dronabinol en Nabilon betalen. De wet heeft geen begrensde mogelijkheid voor het voorschrijven van cannabis of op cannabis gebaseerde medicijnen voor bepaalde aandoeningen.

In de toekomst wordt een staats bewaakte cannabis teelt in Duitsland georganiseerd maar tot dan zal cannabis worden geïmporteerd, op dit moment uit Nederland en Canada. Het ministerie van gezondheid verklaarde, dat verwacht wordt, dat cannabis uit Duitsland niet voor 2019 in de apotheek te verkrijgen zal zijn. Patiënten, die nu in grote getale verzoeken een cannabistherapie te krijgen, worden met meerdere problemen geconfronteerd. Vele artsen zijn niet voldoende over het thema geïnformeerd en blijven afwachtend en sceptisch, prijzen voor cannabisbloemen zijn in de meeste apotheken gestegen en de kostenovername door de zorgverzekeraars is vaak ongewis. Twee congressen, waar artsen informeren kunnen, zijn voor  13 mei in Frankfurt door de duitse ACM samen met artsenkamer Hessen geplant en van 29 tot 30 september in Keulen door de IACM.

“Cannabis und Cannabinoide als Medizin“, 13. Mai in Frankfurt

”IACM 9th Conference on Cannabinoids in Medicine”, 29. bis 30. September in Köln


 

Nieuws in het kort


 

icrsWetenschap: Artikelen van het 26 jarig symposium van de ICRS zijn nu beschikbaar bij de CCR
Cannabis en cannabinoide onderzoek publiceerde de Proceedings from the 26th Annual Symposium of the International Cannabinoid Research Society: 26. Juni bis 1. Juli 2016. Nog een artikel in CCR door Stampanoni Bassi M, et al. discussie over gebruik van Cannabinoiden bij Morbus Parkinson.


 

filipijnFilipijnen: Het parlement wil het medicinaal gebruik van cannabis legaliseren
Terwijl Rodrigo Duterte, President van de Filipijnen,. een bloedige oorlog tegen drugsdealers voert en daarbij grondliggende mensenrechten negeerd, heeft een comitee van de filipijnse huis van afgevaardigde een stap gemaakt voor het gebruik van cannabis als medicijn. De filipijnse parlementariërs heb besloten om medische cannabis patiënten te behoeden voor het huidige bloedbad. Het wetsvoorstel stelt een aantal regels voor medicinale cannabis voor,  welke regels voor de kwalificering als medicinaal cannabispatiënt met een identiteitskaart, die door de regering wordt gemaakt en meerdere onderwerpen bevat.
San Francisco Chronicle van 9. Maart 2017


 

16299960_1259008520827360_1472105240704581947_oNederland: Bedrocan is ‘s werelds eerste producent van medische cannabis, die in een hoge standaard is gecertificeerd
Na een enorm onderzoek door de nederlandse gezondheidsautoriteiten werd Bedrocan in Nederland wereldwijd de eerste producent van medicinale cannabis, die in overeenstemming met de standaard good manufacturing praxis (GMP) van het europese geneesmiddelenbureau werkt. Het is de eerste keer, dat een producent van medicinale cannabis een zo hoge graad aan overeenstemming met geneesmiddelenrichtlijnen bereikt heeft.
Persbericht van Bedrocan van 23 Januari 2017


 

israelcannabisIsraël: De regering wil cannabisgebruik decriminaliseren
De israëlische regering stemde op 5 maart in met de decriminalisering van het recreatief gebruik van cannabis. Na de nieuwe politiek,  die nog door het parlement aangenomen moet worden, zullen personen, die met cannabis gepakt worden, een geldboete krijgen in plaats van gearresteerd en veroordeeld. Strafvervolging zal alleen bij geïntroduceerde recidivisten zijn.
Reuters van 5 maart 2017


 

prostatiWetenschap/Mens: Een remmer van FAAH beïnvloede de pijn bij patiënten met chronische prostatitis (prostaatontsteking) niet
In een studie met 239 patiënten, die aan een chronische prostatitis/ een chronisch pijnsyndroom van de bekken lijden, kregen de deelnemers ASP3652, een remmer van de FAAH (Fettsäureamidhydrolase), in verschillende dosis van 50-600 mg dagelijks of een placebo. Er was geen verschil van pijnvermindering tussen ASP3652 en de placebo. Echter nam het aantal dagelijkse blaas leeg plassen door de hoogste dosis van de FAAH remmers significant af.
Kliniek voor Urologie, Kinderurologie en Andrologie, Justus-Liebig-Universiteit, Gießen, Duitsland.
Wagenlehner FM, et al. Urology, 27. Februar 2017 [Im Druck]


 

ctsWetenschap/Mens: Palmitoylethanolamide enigszins effectief bij de behandeling van  carpaaltunnel syndroom
In een placebo-gecontroleerde studie met 61 patiënten met een gering of matig sterk gevoel van carpaaltunnel syndroom was de endocannabinoide palmitoylethanolamide (PEA) matig werkzaam. Patiënten kregen of een placebo of twee maal daags 300 mg PEA. Er was geen verbetering in pijn op een visuele analoge schaal, maar een geringe verbetering in een vragenlijst over het carpaaltunnel syndroom.
Ziekenhuis Sant Rafael, Barcelona, Spanje.
Faig-Martí J, et al. J Orthop Traumatol, 15. März 2017 [im Druck]


 

Cyd4qlFVQAATH9XWetenschap/Dier: Sport en voeding beïnvloeden de endocannabinoidespiegel in de hersenen
Bij ratten voerde een half uur dagelijkse training van 2 weken tot een significante toename van de endocannabinoide spiegel 2-AG in de  führte ein halbstündiges tägliches Training über 2 Wochen zu einer signifikanten Zunahme der Spiegel des Endocannabinoids 2-AG im Hypothalamus, een bepaald gebied in de hersenen. Een dieet, die rijk aan vetten was, vergrootte de concentratie van de CB1-receptoren in een ander hersengebied, de hippocampus.
Universiteit Lille Nord de France, Frankrijk.
Gamelin FX, et al. J Physiol Biochem, 10. März 2017 [im Druck]

 

Bron/Source/English