International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief juli 2017

iacmni

(For english and german, scroll down)

Stichting PGMCG maakt het mogelijk dat de  International Association for Cannabinoids Medicines-website ook in het Nederlands beschikbaar is.

Deze informatie wordt erkent door de Nederlandse overheid met betrekking tot het gebruik van medicinale cannabis.

Vanaf vorig jaar is er maandelijks een nieuwsbrief overzicht van de afgelopen/lopende maand.

Dit is de zevende editie van de tweede jaargang juni 2017.

Normalisering begint bij voorlichting, dus deel zoveel mogelijk.

iacm2017nr7

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 9/7/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


griekGriekenland: Regering legaliseert het medicinaal gebruik van cannabis

Griekenland is de nieuwste Europese land dat cannabis legaliseert voor medische doeleinden. Minister-president Alexis Tsipras verklaarde, dat artsen binnenkort in de positie zullen zijn voor het voorschrijven van het geneesmiddel voor een aantal ziekten.

„Vanaf vandaag is het land in een nieuw hoofdstuk beland, waarin Griekenland tot een van de landen hoort, waarin patiënten in nood die verzorging nodig hebben met medicinale cannabis legaal is,“ verklaarde de heer Tsipras tijdens een persconferentie, zoals het gemeld werd door de krant van de Griekse regering. Details daarover, zoals hoe het geneesmiddel zal worden geteeld en gedistribueerd, moet nog worden geregeld door de linkse partij Tsipras. De minister-president verklaarde bovendien, dat cannabis van de lijst van verboden middelen in de Tabel A in de lijst van drugs in Tabel B opnieuw moet worden ingedeeld. In deze categorie bevinden zich drugs als methadon en opium met geaccepteerd medisch nut.

Independent vom 3. Juli 2017


 

migraiWetenschap/Mens: Cannabis was in een klinische studie werkzaam bij  migraine en cluster hoofdpijn

Een italiaanse studie, die bij het congres van de europese academie voor neurologie in juni werd voorgesteld, heeft getoond, dat cannabis zo werkzaam als beschikbare farmaceutische therapieën voor de profylaxe van migraine is. In een fase 2 studie, kregen 79 patiënten met chronische migraine een dagelijkse dosis van 25 mg amitriptyline of 200 mg van een cannabis extract met THC en CBD over een periode van 3 maanden. Het extract werd uit de cannabissoort Bedrocan met 19 % THC en de soort Bedrolite met 9 % CBD samengesteld. 48 patienten met cluster-hoofdpijn kregen dagelijks beiden de gelijke dosis van het cannabisextract of 480 mg verapamil. Bij acute pijn krijgen deelnemers extra 200 mg van het extract bij beide hoofdpijnvormen.

Terwijl het cannabisextract en amitriptyline een vergelijkbare vermindering van de aanvallen bereikt, nam de sterkte en het aantal clusterhoofdpijn-aanvallen alleen iets af. Bij de behandeling van acute pijn verminderde cannabis de pijnintensiteit bij migraine-patiënten rond de 43,5 %. Het gelijke resultaat werd bij patiënten met cluster-hoofdpijn bereikt, maar alleen in die met migraine in de kindertijd.

Nicolodi M, et al. Therapeutic Use of Cannabinoids – Dose Finding, Effects and Pilot Data of Effects in Chronic Migraine and Cluster Headache. 3. EAN-Kongress. Amsterdam. 24. – 27. Juni 2017.

Apotheke Adhoc vom 29. Juni 2017


 

Nieuws in het kort


 

spanjeSpanje: Catalonie legaliseert de consumptie, teelt en transport van cannabis
De regering van Catalonie heeft cannabis gelegaliseerd. De teelt, de consumptie en het transport van cannabis werden leden van desbetreffende clubs toegestaan, nadat het regeringsparlement daarvoor stemde, het te reguleren.
Independent vom 30. Juni 2017


 

thanksnormaliseWetenschap/Mens: Hoe het gebruik van medicinale cannabis levens kan redden
Veel chronische ziekten worden geassocieerd met een verhoogd risico op zelfmoord. Bij sommige van deze ziekten,kan  cannabis helpen zelfmoord te voorkomen. Nu heeft een studie aangetoond met 7736 patiënten dat mensen met Tourette’s syndroom of chronische tic-stoornissen meer dan vier keer als waarschijnlijk sterven door zelfmoord dan de algemene bevolking.
Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden
Fernández de la Cruz L, et al. Biolog Psych, 2017;82(2):111.


 

verkeerWetenschap/Mens: De legalisering van cannabis in bepaalde US-Staten heeft geen effect op het aantal dodelijke ongelukken door verkeersongevallen
Wetenschappers onderzochten tussen 2009 en 2015 in Washington, Colorado en 8 vergelijkbare staten,  het jaarlijkse aantal sterfgevallen als gevolg van verkeersongevallen. Zij vonden dat “zich 3 jaar na de legalisering van cannabis voor recreatief gebruik, de veranderingen van verkeer ongeval doden voor Washington en Colorado statistisch niet van soortgelijke Staten zonder een legalisatie van wiet voor recreatief gebruik verschilde”.
Dell Medical School, Universiteit van Texas, Austin, USA.
Aydelotte JD, et al. Am J Public Health, 22. Juni 2017:e1-e3. [Im Druck]


 

muziekalcoholwietWetenschap/Mens: Alcoholconsumptie, maar niet cannabisgebruik werd geassocieerd met veranderingen in de hersenstructuur met inbegrip van een vermindering van de hoeveelheid grijze massa
Een groep van 853 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar en een groep van 439 jongeren tussen 14 en 18 jaar werden de effecten van alcohol en cannabis op de hersenen onderzocht.  Uit hun onderzoek concluderen de auteurs dat “de ernst van de consumptie van alcohol met een sterk verminderde hoeveelheid grijze stof en de integriteit van witte stof bij volwassenen is verbonden, en met een kleinere hoeveelheid grijze stof bij adolescenten”.  Er was geen effect als gevolg van cannabisgebruik.
Instituut voor Psychologie en Neurowetenschappen, Universiteit van Colorado, Boulder, USA.
Thayer RE, et al. Addiction, 23. Juni 2017 [Im Druck]


 

cellencbdWetenschap/Dier: CBD verminderd bepaalde emotionele aspecten van de pijnwaarneming
In een studie met ratten met allodynia verminderd het phytocannabinoide CBD (Cannabidiol) pijn door het moduleren van de affectieve dimensie van pijn. Allodynia is pijn na normaal niet-pijnlijke stimuli, bijvoorbeeld door het aanraken van de huid.
Medische Faculteit van Ribeirão Preto, Universiteit van São Paulo, Brazilie.
Genaro K, et al. Front Pharmacol. 2017;8:391.


 

psychosesWetenschap/mens: cannabisgebruik bij jongeren werd geassocieerd met psychose-achtige ervaringen
In een groep van 2566 adolescenten, die vanaf het 13de levensjaar tot hun zestiende levensjaar begeleid werden, was toenemend gebruik van cannabis met een verhoogde kans voor psychose-achtige ervaringen verbonden. Dit was gedeeltelijk gemedieerd door depressie. De auteurs schreven dat “een positief effect kan worden bereikt door het beïnvloeden van depressieve symptomen,, daarnaast proberen, cannabisconsumptie bij adolescenten die kans hebben op psychotische ervaringen, te voorkomen.”
Centre de recherche CHU Sainte-Justine, Montreal, Canada.
Bourque J, et al. J Child Psychol Psychiatry, 5. Juli 2017 [im Druck]


 

tabakWetenschap/mens: het roken van sigaretten kan het risico voor psychotische ervaringen verhogen
In een studie met 1680 mensen uit Londen was het dagelijks roken van sigaretten met ongeveer 50% verhoogd risico op het ervaren van psychotische ervaringen verbonden (odds ratio aangepast: 1.47).    . De wetenschappers vonden een dosis-respons relatie, met een verhoogd tabak gebruik verhoogde het risico voor psychotische ervaringen. Bij voormalige gebruikers, was het risico net zo groot was als in niet gebruikers.
King’s College London, UK
Bhavsar V, et al. Psychol Med, 28. Juni 2017:1-9. [im Druck]


 

pupilWetenschap/mens: Trauma in de kindertijd wordt geassocieerd met een toename van de consumptie van cannabis en cocaïne bij volwassenheid
In een groot collectief van 12,288 deelnemers, die in de leeftijd van 11 tot 21 jaar en opnieuw in de leeftijd van 18 tot 26 jaar ondervraagd werden, was trauma in de kindertijd met een verhoogd risico voor het gebruik van cannabis en cocaïne in de volwassenheid verbonden, het risico nam met het aantal trauma’s toe.
Instituut voor Volksgezondheid, Medische Faculteit van de Universiteit van New York, USA.
Scheidell JD, et al. Addiction, 23. Juni 2017 [Im Druck]


 

IMG_7009Wetenschap/mens: cannabisgebruik werd geassocieerd met een verminderde fysieke activiteit
In een collectief van 12288 volwassenen (29 tot 50 jaar) toonde cannabisconsumenten in vergelijking met niet consumenten een iets lagere frequentie van matig intensieve lichamelijke activiteit op (huidige gebruikers: 51,9%, ex-gebruikers: 50,4%, niet consumenten: 55,3%). Als de frequentie van cannabisgebruik verhoogd was,  daalde de tijd die werd besteed met fysieke activiteit dus.
Faculteit voor verpleging en gezondheidswetenschappen, Universiteit van Miami, USA.
Vidot DC, et al. Drug Alcohol Depend. 2017;178:43-48.


 

endocannaWetenschap/dier: Een gebrek aan meervoudig onverzadigde vetzuren tijdens de jeugd had een negatief effect op de geestelijke prestaties en dit effect werd verbeterd door  endocannabinoïden
Bij muizen resulteerde een tekort van Omega-3-vetzuren, deze varieerde van adolescentie naar volwassenheid, in een sterke toename van angst en droefheid, wat tot afname van bepaalde cognitieve functies bij volwassenheid leid. De remming van de endocannabinoide-afbouw, die tot een verhoging van de endocannabinoïde concentraties leid, normaliseerde het gedrag bij deze muizen.
INSERM, Marseille, Frankrijk.
Manduca A, et al. J Neurosci, 19. Juni 2017 [Im Druck]


 

epilepsieWetenschap/dier: De mechanismen waardoor CBD epilepsie verbeterd zijn nog steeds onduidelijk
CBD verminderd de aanvallen activiteit van epilepsie bij rattenmodellen. Dit effect was niet veroorzaakt door de 5HT1A- of 5HT1A-Receptoren. De auteurs schreven, dat „terwijl dit werk de anticonvulsant bevestigd, de doeltreffendheid van CBD en de toepassing ondersteunt bij de behandeling van epilepsie bij de mens, is meer onderzoek over de mechanismen en werking van CBD  nodig”.
Skidmore College, Saratoga Springs, USA.
Pelz MC, et al. Epilepsy Behav. 2017;73:111-118.


 

German

English

IACM-Bulletin of 9 July 2017

1.

Greece: Government legalizes medical use of cannabis

Greece has become the latest European country to legalise cannabis for medical purposes. Prime Minister Alexis Tsipras said that doctors will soon be able to prescribe the drug for a variety of medical conditions.

“From now on, the country is turning its page, as Greece is now included in countries where the delivery of medical cannabis to patients in need is legal.” Mr Tsipras said at a press conference, as reported by the Greek Government Gazette. Details on how the drug will be cultivated and distributed are yet to be clarified by Mr Tsipras’ left-wing party. The Prime Minister also said cannabis would be downgraded from a Table A prohibited drug to a Table B drug, in which category are other drugs like methadone and opium with approved medical values

<a href=”www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-marijuana-legal-medical-cannabis-weed-law-passes-a7821771.html”>Independent of 3 July 2017</a>

2.

Science/Human: Cannabis effective in migraine and cluster headache in a clinical study

An Italian study presented at the Congress of the European Academy of Neurology in June, has determined that cannabis is as effective as current pharmaceutical therapies for migraine prophylaxis. In a phase 2 study, 79 patients with chronic migraine were given a daily dose of either 25mg of amitriptyline or 200mg of a cannabis extract containing THC and CBD for a period of three months. The extract was made from the cannabis strain Bedrocan with 19 % THC and the strain Bedrolite with 9 % CBD. Forty-eight cluster headache patients also received either the same dose of the cannabis extract or 480mg of verapamil daily. For acute pain, an additional 200mg of the extract were administered for both types of headaches.

While the cannabis extract and amitriptyline achieved similar reduction in attacks, the severity and number of cluster headache attacks only fell slightly. In the treatment of acute pain, cannabis reduced pain intensity among migraine patients by 43.5%. The same results were seen in cluster headache patients, but only in those who had experienced migraine in childhood.

<a href=”www.nutraingredients-asia.com/Research/Cannabinoids-as-effective-as-pharmaceutical-treatments-for-migraine-attacks/?utm_source=Newsletter_Subject&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Subject&c=PNxz5Aih0L3Pfawt2P0GzsvQ9/LKE1WC”>Nicolodi M, et al. Therapeutic Use of Cannabinoids – Dose Finding, Effects and Pilot Data of Effects in Chronic Migraine and Cluster Headache. 3rd EAN Congress. Amsterdam. 24 – 27 June 2017.</a>

<a href=”m.apotheke-adhoc.de/nachrichten/nachricht-detail/medizinalhanf-neue-indikation-thc-cbd-cannabis-bei-migraene/?L=&cHash=51ee0b74d62fd83669f303c78ec0a07d”>Apotheke Adhoc of 29 June 2017</a>

3.

News in brief

Spain: Catalonia legalises cannabis consumption, cultivation and distribution
The government of Catalonia has legalised cannabis. The cultivation, consumption and distribution of cannabis will be permitted for members of designated clubs after the region’s parliament voted to regulate them.
<a href=”www.independent.co.uk/news/world/europe/catalonia-marijuana-legalise-cannabis-consumption-distribution-spain-region-petition-a7816981.html”>Independent of 30 June 2017</a>

Science/Human: How the medical use of cannabis saves lives
Many chronic illnesses are associated with increased suicide risks. In several of these medical conditions cannabis may be helpful and avoid suicide. Now a study with 7,736 patients demonstrated that people with Tourette’s disorder or chronic tic disorder are over four times more likely to die by suicide than the general population.
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
<a href=”www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(16)32723-8/fulltext”>Fernández de la Cruz L, et al. Biolog Psych, 2017;82(2):111.</a>

Science/Human: Legalisation of cannabis in certain US states had no effect on number of motor vehicle crash fatalities
Scientists investigated annual numbers of motor vehicle crash fatalities between 2009 and 2015 in Washington, Colorado, and 8 control states. They found that “three years after recreational marijuana legalization, changes in motor vehicle crash fatality rates for Washington and Colorado were not statistically different from those in similar states without recreational marijuana legalization.“
Dell Medical School, University of Texas, Austin, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28640679″>Aydelotte JD, et al. Am J Public Health. 2017 Jun 22:e1-e3. [in press]</a>

Science/Human: Alcohol use but not cannabis use was associated with changes in brain structure including reduced volume of grey matter
In a group of 853 adults aged 18-55 years and a group of 439 adolescents aged 14-18 years effects of alcohol and cannabis use on the brain were investigated. Authors concluded from their research that “alcohol use severity is associated with widespread lower gray matter volume and white matter integrity in adults, and with lower gray matter volume in adolescents.” There was no effect of cannabis use.
Department of Psychology & Neuroscience, University of Colorado Boulder, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28646566″>Thayer RE, et al. Addiction. 2017 Jun 23. [in press]</a>

Science/Animal: CBD reduces certain emotional aspects of pain perception
In a study with rats with allodynia the plant cannabinoid CBD (cannabidiol) reduced pain by modulating the affective dimensions of pain. Allodynia refers to pain following normally non-painful stimulation, e.g. by touching the skin.
Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Brazil.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28680401″>Genaro K, et al. Front Pharmacol. 2017;8:391.</a>

Science/Human: Cannabis use in adolescents was associated with psychotic-like experiences
In a group of 2,566 adolescents, who were followed from the age of 13 years to 16 years increased cannabis use was associated with an increased likelihood of having psychotic-like experiences. This was partly mediated by depression. Authors wrote that “there may be a preventative effect to be gained from targeting depression symptoms, in addition to attempting to prevent cannabis use in youth presenting increasing psychotic experiences.”
Centre de recherche CHU Sainte-Justine, Montreal, Canada.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28677235″>Bourque J, et al. J Child Psychol Psychiatry. 2017 Jul 5. [in press]</a>

Science/Human: Cigarette smoking may increase the risk for psychotic experiences
In a study with 1,680 people living in London daily cigarette smoking was associated with an about 50% increase in the risk of having psychotic experiences (adjusted odds ratio 1.47, 95%). Scientists found a dose-response relationship with increased tobacco use increasing the risk for psychotic experiences. In former uses the risk was as high as in non-users.
King’s College London, UK.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28655360″>Bhavsar V, et al. Psychol Med. 2017 Jun 28:1-9. [in press]</a>

Science/Human: Trauma in childhood is associated with increased use of cannabis and cocaine in adulthood
In a large sample of 12,288 participants, who were interviewed at ages 11-21 years and again at ages 18-26 years traumas in childhood were associated with an increased risk of cannabis and cocaine use in adulthood and the risk increased with the number of traumas.
Department of Population Health, New York University School of Medicine, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28645136″>Scheidell JD, et al. Addiction. 2017 Jun 23. [in press]</a>

Science/Human: Cannabis use was associated with reduced recreational physical activity
In a sample of 12,618 adults (20-59 years) cannabis users had a little lower prevalence of moderate physical activity than never users (current users: 51.9%, past users: 50.4%, never users: 55.3%). As the frequency of cannabis use increased, time spent on physical activity decreased.
School of Nursing and Health Sciences, University of Miami, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28641129″>Vidot DC, et al. Drug Alcohol Depend. 2017;178:43-48.</a>

Science/Animal: Deficiency of polyunsaturated fatty acid during adolescence had a negative effect on cognitive performance and this effect was ameliorated by endocannabinoids
In mice deficiency in omega-3 fatty acids lasting from adolescence into adulthood resulted in strong increases in anxiety and joylessness which lead to decreases in specific cognitive functions in adulthood. Inhibition of endocannabinoid degradation, resulting in increased endocannabinoid concentrations normalized behaviours in these mice.
INSERM, Marseille, France.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28630250″>Manduca A, et al. J Neurosci. 2017 Jun 19. [in press]</a>

Science/Animal: The mechanisms by which CBD improves epilepsy remain unclear
CBD reduced seizure activity in epilepsy models of rats. This effect was not mediated by 5HT1A or 5HT2A receptors. Authors wrote that “while this work further confirms the anticonvulsant efficacy of CBD and supports its application in the treatment of human seizure disorders, additional research on CBD’s mechanism of action must be conducted.”
Skidmore College, Saratoga Springs, USA.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28624721″>Pelz MC, et al. Epilepsy Behav. 2017;73:111-118.</a>


 Overzicht alle bulletins

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany


 

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 22/7/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


 

DSCN1180Wetenschap/mens: Het gebruik van cannabis verbetert aanzienlijk de prestaties tijdens gesimuleerd werk in de nachtdienst

In een studie met 10 ervaren cannabisrokers zwakte een gematigd gebruik van cannabis sommige negatieve gevolgen van de prestaties af bij het werken in de nachtdienst.  Dit was de conclusie van wetenschappers aan de  Columbia-Universiteit in New York (USA). Ze namen aan een 23 daagse studie deel. Ze rookte een enkele cannabissigaret (0, 1,9 of 3,56 % THC) een uur na het ontwaken van drie opeenvolgende dagen onder twee ploegendiensten: Dagdienst of nachtdienst. De ploegen wisselde driemaal tijdens de studie, en de voorwaarden van de ploegendienst was onderbroeken door een vrije dag.

Als de deelnemers placebo-sigaretten rookte, waren die psychomotorische prestaties en de subjectieve beoordeling van de werking tijdens de nachtdienst veranderd. Cannabis  verzwakt enkele van de nadelen van de prestaties, de stemming en slaap: de deelnemers toonde een betere prestatie in waakzaamheid taken, gaven aan, amper moe te zijn en slapen langer. De auteurs schreven, dat „deze data toont, dat abrupte ploeg-veranderingen een daling van de prestaties, de stemming en slaap veroorzaken tijdens de nachtdienst werken en de gerookte cannabis, die lage tot matige delta-9-THC concentraties bevat, sommige van deze effecten in frequente wietrokers kan uitschakelen.“

Keith DR, Gunderson EW, Haney M, Foltin RW, Hart CL. Smoked marijuana attenuates performance and mood disruptions during simulated night shift work. Drug Alcohol Depend. 2017;178:534-543.


 

rlsWetenschap/mens: Cannabis nuttig kan zijn voor het Restless-legs-Syndrom (RLS) volgens een aantal rapporten

Het gebruik van cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van het restless legs syndroom volgens een rapport over zes patiënten, door wetenschappers van de Universiteit van Bordeaux en andere Franse instellingen. In het algemeen reageren de symptomen goed op de dopamine-agonisten, opiaten, of anti-epileptica, hetzij alleen of in combinatie.  Echter, een subgroep van de patiënten reageert niet op medische therapie of ervaart sterke bijwerkingen.

De wetenschappers schreven, dat alle patiënten na inhalatie van cannabis „volledige verlichting van de symptomen van RLS, evenals een volledige verbetering van de kwaliteit van de slaapt“ aan gaven.

Megelin T, Ghorayeb I. Cannabis for restless legs syndrome: a report of six patients. Sleep Medicine 2017;36:182-3.


 

vlaguruguayUruguay: Apotheken zijn begonnen met het verkopen van cannabis

Apotheken in Uruguay zijn op 19 Juli begonnen, cannabis direct aan consumenten te verkopen. Het zuidamerikaanse land met 3,4 miljoen inwoners is het eerste land van de wereld, dat het vollede proces van cannabisproductie voor de recreatieve sector gelegaliseerd heeft, inclusief teelt en verkoop.

Het product wordt geteelt door twee bedrijven, verpakt en gedistribueerd, Symbiosis en Iccorp, belast door de staat, gestuurd door de staat. Iedere burger, die ouder is als 18 jaar, kan zich nu laten registreren, om cannabis te kopen. Ze kunnen tot 40 g per maand voor de persoonlijke consumptie kopen. Geregistreerde consumenten – tot nu tot bijna 5000 – kunnen 5-Gram-verpackungen voor 187,04 Pesos (ongeveer 6,50 US-Dollar of 5,60 EURo) kopen.

Reuters vom 19. Juli 2017.

La Nacion vom 17. Juli 2017.


 

alsWetenschap/mens: Cannabidiol vertraagd de progressie van Amyotrofische laterale sclerose (ALS) in een gevallenrapport

Cannabidiol verbeterde symptomen bij een patiënt met amyotrofische laterale sclerose volgens een artikel van een Oostenrijks wetenschapper. Hij schreef, dat „de patiënt, een huisarts, aan het begin van zijn zestig jaar, ongeveer anderhalf jaar lang een pijnloze zwakte merkte en een verminderde functie van zijn rechterhand”. Ondanks behandeling met Riluzol, vorderde de symptomen relatief snel. Daarom besloot de patiënt, Cannabidiol (CBD, 2 × 200 mg per dag) als extra medicatie in te nemen. Hij verhoogde de dagelijkse dosis naar 2 × 300 mg.

De auteur schreef: „binnen 6 weken herstelde zich de beïnvloede functie van de rechterhand en voet bijna volledig en de dysphagia [gestoorde spraakfunctie) kwam gedeeltelijk terug.  De verbetering hield ongeveer 10 weken aan, waarna een kleine progressie” van de symptomen werd geobserveerd.

Nahler J. Co-medication with cannabidiol may slow down the progression of motor neuron disease: a case report. Gen Pract (Los Angel) 2017;5:4.


 

Nieuws in het kort


 

schweizWetenschap/Zwitserland: Het officiële medisch gebruik van cannabinoïden is aanzienlijk toegenomen in de afgelopen jaren
In de afgelopen jaren heeft het Zwitserse Federale Bureau voor gezondheid  uitzondering voor het medisch gebruik van cannabinoïden vergunningen afgegeven. In het jaar 2013 werden 542 patiënten volgens het programma voor uitzonderingen behandelt (322 verzoekende artsen), vergeleken met 825 in het jaar 2014 (446 artsen). De gemiddelde leeftijd was 57 jaar. Chronische pijn (49%) en spasticiteit (40%) waren de meest voorkomende symptomen.
Instituut voor  Sociaal- und preventiemedicijnen, Universiteit Bern, Zwitserland.
Kilcher G, et al. Swiss Med Wkly. 2017;147:w14463.


 

vngWetenschap/mens: cannabisdistributiecentra verlagen criminaliteit
Staten, die het medicinaal of recreatief gebruik van cannabis toestaan, staan ook vaak de verkoop in verdelingscentra toe. Wetenschappers analyseerde de kortdurende massale sluiting van honderden verdelingscentra voor medicinale cannabis in Los Angeles. Zij vonden een directe verhoging van criminaliteit rond de distributiecentra, die gesloten moesten worden, in vergelijking met degenen die werden toegestaan open te blijven.
Changa TY, Jacobson M. J Urban Econ 2017;100:120-36.


 

endoWetenschap/dier: Omega-3 vetzuren verhogen de productie van endocannabinoïden met ontstekingsremmende werking
De inname van omega-3-vetzuren verhoogt de productie van een        voorheen onbekende soort endocannabinoïden, afgeleid van Omega-3 vetzuren, zogenaamde Omega-3-endocannabinoïde-epoxide. Ze stammen af van Docosahexaeenzuur (DHA) en Eicosapentaenoic zuur (EPA) . De auteurs schreven, dat „de omega-3-endocannabinoide-Epoxide in concentraties optreden, ze zijn vergelijkbaar met andere endocannabinoiden, en dat verwacht wordt, da ze een cruciale rol spelen bij ontstekingen“.
Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign, USA.
McDougle DR, et al. Proc Natl Acad Sci U S A, 7. Juli 2017 [im Druck]


 

Wetenschap/dier: Activering van CB2 receptor na een operatie kan de verstoring van de cognitieve prestaties verminderen
In een studie met muizen moduleerde de activering van de CB2 receptoren de ontsteking van de zenuwen en de cognitieve stoornissen na een operatie.
Zhongnan-Ziekenhuis van de Universiteit Wuhan, China.
Sun L, et al. J Neuroinflammation. 2017;14(1):138.


alz

Wetenschap/dier: De CB2-receptor kan een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer
Muizen zonder CB2-Receptoren ontwikkelde alzheimer-gelijke veranderingen in de hersenen. De auteurs stelde vast, dat de CB2-Receptor een veelbelovend aangrijpingspunt voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer zou kunnen zijn.
Medische Faculteit Tongji, Universiteit voor Wetenschappen en Technologie von Huazhong, China.
Wang L, et al. Mol Neurobiol, 17. Juli 2017 [Im Druck]


 

Wetenschap/dier: Activering van CB2 receptor kan herstel na dwarslaesie verbeteren
In een studie met muizen verbeterde het synthetische cannabinoide WIN 55,212-2 het herstel na een traumatische dwarslaesie. Dit effect was betrokken bij de activering van CB2 receptor.
Xijing-Ziekenhuis, Vierde militaire medicijnuniversiteit, Xi’an, China.
Su BX, et al. Brain Res, 14. Juli 2017 [Im Druck]


 

IMG_4264Wetenschap/dier: Activering van CB2 receptor zou nuttig kunnen zijn bij de behandeling van een maagzweer
Activering van CB2 receptor door een synthetische cannabinoïde (A836339) verminderd in twee diermodellen met maagzweren, de activiteit van ontsteking boodschappers (TNF-alpha en Beta van interleukine 1) in het maag weefsel en verbeterde herstel van de maagzweer.
Medische Faculteit, Medische Universiteit van Lodz, Polen.
Salaga M, et al. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 14. Juli 2017 [Im Druck]


 

epilepsieWetenschap/dier: De activering van de CB1 receptoren verminderde aanvallen bij nieuwgeboren ratten
Bij epilepsiemodellen met pasgeboren ratten resulteerde de activering van CB1 receptoren , een daling van de frequentie van aanvallen. De auteurs schreven, dat „ Deze gegevens duiden erop dat het anticonvulsant effect van het CB-systeem tijdens de vroege ontwikkeling specifiek is gebaseerd op CB1 receptor activering “.
Pharmakologie & Physiologie, Georgetown-Universiteit, Washington, USA.
Huizenga MN, et al. Epilepsia, 10. Juli 2017 [Im Druck]


 

betaWetenschap/dier: Beta caryofylleen zou nuttig kunnen zijn bij neurodegeneratieve ziekten
In een muismodel met de ziekte van Parkinson verlichte de voorbehandeling met bèta caryofylleen , dat de CB2-Receptor activeert, de aandoening van de motorische functie, beschermde zenuw cellen en verminderde de spiegel neurotransmitters van ontstekingen.
Departamento de Farmacobiología CUCEI, Universidad de Guadalajara, Mexico.
Viveros-Paredes JM, et al.Pharmaceuticals (Basel). 2017;10(3).


 

Wetenschap/dier: CBD veranderd de zelftoediening van THC bij ratten niet
In een studie met ratten was de  zelftoediening van THC (vergeleken met cocaine) door middel van injectie laag en werd maar bij sommige dieren geconstateerd. Als bij de THC CBD toegevoegd wordt, heeft dit geen werking op de zelftoediening.
Centrum voor neurowetenschappen, Amerikaanse Universiteit, Washington, USA.
Wakeford AGP, et al. Exp Clin Psychopharmacol, 6. Juli 2017 [im Druck]


 

Wetenschap/dier: CBD kan pijn verminderen door de modulatie van emotionele aspecten
In een studie met ratten beïnvloede CBD (Cannabidiol) verschillende dimensies op reacties van ratten op een chirurgische ingreep. De auteurs concludeerden dat CBD de mogelijkheden heeft voor behandeling van affectieve motiverende dimensie van pijn.
Medische Faculteit, Libeirão Preto, Universiteit van São Paulo, Brazilie.
Genaro K, et al. Front Pharmacol. 2017;8:391.


German

English

Science/Human: The use of cannabis improves performance during simulated night shift work

In a study with 10 experienced cannabis smokers moderate cannabis use reversed some of the negative consequences of night shift work on performance, scientists of Columbia University in New York, USA, found. They participated in a 23-day study. They smoked a single cannabis cigarette (0, 1.9 or 3.56% THC) one hour after waking for three consecutive days under two shift conditions: day shift and night shift. Shifts alternated three times during the study, and shift conditions were separated by an ‘off’ day.

When participants smoked placebo cigarettes, psychomotor performance and subjective-effect ratings were altered during the night shift. Cannabis attenuated some performance, mood, and sleep disruptions: participants performed better on vigilance tasks, reported being less tired and sleep longer. Authors concluded that “these data demonstrate that abrupt shift changes produce performance, mood, and sleep decrements during night shift work and that smoked marijuana containing low to moderate Δ(9)-THC concentrations can offset some of these effects in frequent marijuana smokers.”

 

Science/Human: Cannabis may be helpful in restless legs syndrome according to case reports

The use of cannabis may be helpful in the treatment of restless legs syndrome according to a report on six patients by scientists of the University of Bordeaux and other French institutions. Usually symptoms respond well to dopamine agonists, opiates, or anticonvulsants, used either alone or in combination. However, a subset of patients remains refractory to medical therapy or experience serious side effects.

Scientists wrote that after inhalation of cannabis all six patients reported “total relief of RLS symptoms as well as complete improvement of sleep quality.”

 

Uruguay: Pharmacies have begun to sell cannabis

Pharmacies in Uruguay began selling cannabis directly to consumers on 19 July. The South American country of 3.4 million people is the first in the world to legalize the entire process of cannabis production for recreational use, including its cultivation and sale.

The law was passed in late 2013 as Uruguay sought to shift the market from criminals to its own government. The product is grown, packaged and distributed by two companies, Symbiosis and Iccorp, taxed by the state. Any citizen over the age of 18 can now register to buy cannabis. They can buy up to 40 grams monthly for their personal use. Registered users – nearly 5,000 so far – can buy 5-gram sealed packets for 187.04 pesos (about 6.50 US dollars or 5.60 Euros)

 

Science/Human: Cannabidiol slowed progression of amyotrophic lateral sclerosis in a case report

Cannabidiol was able to improve symptoms in a patient with amyotrophic lateral sclerosis according to an article by an Austrian scientist. He wrote that “about eighteen months ago, the patient, a general practitioner at the beginning of his sixties, observed a painless weakness and impaired function of his right hand.” Despite of treatment with riluzole, symptoms progressed relatively fast. Therefore, the patient decided to take cannabidiol (CBD, 2 × 200 mg/day) as co-medication and increased to a daily dose of 2 × 300 mg.

The author wrote, “Within 6 weeks, the impaired function of the right hand and foot reversed almost completely and dysphagia [impaired speech] partially. Improvement was maintained for about 10 weeks, when again a slow progression” of symptoms was observed.

 

News in Brief

Science/Switzerland: Official medical use of cannabinoids has increased substantially in recent years
In recent years, the Swiss Federal Office of Public Health granted exceptional licenses for the medical use of cannabinoids. During 2013, 542 patients were treated under the exceptional licencing programme (332 requesting physicians) compared with 825 in 2014 (446 physicians). The mean age was 57 years. Chronic pain (49%) and spasticity (40%) were the most common symptoms.
Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Switzerland.

Science/USA: Cannabis dispensaries in the USA reduce crime
States that allow medical or recreational cannabis use often allow retail sales at dispensaries. Scientists analyzed the short-term mass closing of hundreds of medical cannabis dispensaries in Los Angeles. They found an immediate increase in crime around dispensaries ordered to close relative to those allowed to remain open.

Science/Animal: Omega-3 fatty acids increase the production of endocannabinoids with anti-inflammatory activity
The intake of omega-3 fatty acids increase the production of a previously unknown class of endocannabinoids, so-called omega-3 endocannabinoid epoxides. They are derived from docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA). Authors wrote that “the omega-3 endocannabinoid epoxides are found at concentrations comparable to those of other endocannabinoids and are expected to play critical roles during inflammation.”
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Science/Animal: Activation of the CB2 receptor may reduce cognitive dysfunction after surgery
In a study with mice activation of the CB2 receptor modulated the neuroinflammatory and cognitive impairment after surgery.
Zhongnan Hospital of Wuhan University, China.
<a href=”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28724382″>Sun L, et al. J Neuroinflammation.

Science/Animal: The CB2 receptor may play a role in Alzheimer´s disease
Mice without CB2 receptors developed Alzheimer-like changes in the brain. Authors noted that the CB2 receptor may be a promising target for the treatment of Alzheimer´s disease.
Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, China.

Science/Animal: Activation of the CB2 receptor may improve recovery after spinal cord injury
In a study with mice the synthetic cannabiniod WIN55212-2 improved recovery
after traumatic spinal cord injury. This effect involved the activation of the CB2 receptor.
Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an, China.

Science/Animal: Activation of the CB2 receptor may be helpful in the treatment of stomach ulcer
In two animal models of gastric ulcer activation of the CB2 receptor by a synthetic cannabinoid (A836339) reduced the activity of mediators of inflammation (TNF-alpha and interleukin 1-beta) in gastric tissue and improved recovery from the ulcer.
Faculty of Medicine, Medical University of Lodz, Poland.

Science/Animal: Activation of the CB1 receptor reduced seizures in new-born rats
In epilepsy models with new-born rats a mixed CB1/2 agonist and a CB1-specific agonist displayed reduction of seizures. Authors wrote that “these data indicate that the anticonvulsant action of the CB system is specific to CB1 receptor activation during early development.”
Pharmacology & Physiology, Georgetown University, Washington, USA.

Science/Animal: Beta-caryophyllene may be useful in neurodegenerative disorders
In a mouse model of Parkinson’s disease pre-treatment with beta-caryophyllene, which activates the CB2 receptor, ameliorated motor dysfunction, protected nerve cells and reduced the levels of mediators of inflammation.
Departamento de Farmacobiología CUCEI, Universidad de Guadalajara, Mexico.

Science/Animal: CBD did not change THC self-administration in rats
In a study with rats self-administration of THC by injections was low (compared with cocaine) and only observed in a few animals. When CBD was added to THC this had no effect on self-administration.
Center for Behavioral Neuroscience, American University, Washington, USA.

Science/Animal: CBD may reduce pain by relation of emotional aspects
in a study with rats CBD (cannabidiol) influenced different dimensions of the response of rats to a surgical incision. Authors concluded that CBD may have the potential for treating the affective-motivational dimension of pain.
Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Brazil.


 

Overzicht alle bulletins

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Bron