International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 9e editie

iacm9

(For english and german, scroll down on website)

Stichting PGMCG maakt het mogelijk dat de  International Association for Cannabinoids Medicines-website ook in het Nederlands beschikbaar is.

Deze informatie wordt erkent door de Nederlandse overheid met betrekking tot het gebruik van medicinale cannabis.

Vanaf dit jaar is er maandelijks een nieuwsbrief overzicht van de afgelopen maand.

Dit is al weer de negende editie van dit jaar september 2016.

Normalisering begint bij voorlichting, dus deel zoveel mogelijk.

iacm9deeditie

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 4/9/2016 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

(for other languages, please scroll down)

epiWetenschap/Mens: volgens een enquête kan cannabis nuttig zijn bij volwassenen met epilepsie

Het gebruik van cannabis, kan de controle bij aanvallen bij volwassen patiënten met epilepsie verbeteren. Wetenschappers van de afdeling voor klinische neurologische wetenschappen van de Western universiteit in London (Ontario,Canada) publiceerde een enquête met 292 patiënten, die aan epileptische aanvallen, aan psychogene niet-epileptische aanvallen (PNES) of aan beide aanvalsvormen lijden. Hun leeftijd was tussen de 27 en 49 jaar en 57,2% waren vrouwen. Bij 190 deelnemers was een epilepsie gedocumenteerd, bij 64 een PNES en bij 26 beide aanvalstypen.

In totaal werd door 166 (57%) cannabis geprobeerd en 36,2% gebruikte het in het voorgaande jaar. Een verbetering van de aanvallen werd aangegeven door 84% van de patiënten met epilepsie en door 72,7% van de patiënten met PNES. In beiden groepen werd de stress bij  84,9 % respectievelijk 88 % verminderd, de slaap bij  77,3 % respectievelijk 88 % verbeterd en het geheugen / concentratie werd verbeterd met 32% respectievelijk 28%, De bijwerkingen van de anti-epileptica werd bij 53,2 % van de cannabisconsumenten verminderd. De auteurs schreven, dat „Patiënten met ongecontroleerde epilepsie of niet epileptische aanvallen een hoge ratio aan cannabisconsumptie met daarmee verbonden waargenomen verbeteringen hebben bij aanvalscontrole, stress, slaap en bijwerkingen medicijnen“.

Massot-Tarrús A, McLachlan RS. Marijuana use in adults admitted to a Canadian epilepsy monitoring unit. Epilepsy Behav. 2016;63:73-78.

diabetesWetenschap/Mens: Tetrahydrocannabivarin kan volgens een klinische studie nuttig zijn bij Diabetes Type 2

De plantencannabinoide THCV (Tetrahydrocannabivarin) verminderd de glucose-spiegel en kan meerdere nuttige werkingen hebben bij patiënten met Diabetes Type 2. Dit is het resultaat van een onderzoek door wetenschappers uit Nottingham, London en Oxford in Groot Britanië, die in het tijdschrift Diabetes Care gepubliceerd werd. Er namen 62 patiënten deel met niet met insuline behandelde diabetes Type 2 in een placebo gecontroleerde studie met CBD (100 mg tweemaal daags), THCV (5 mg tweemaal daags), een combinatie uit CBD en THCV (5 mg van beiden cannabinoiden tweemaal daags) en een verhouding van 20 tot 1 voor CBD en THCV (100 mg/5 mg tweemaal daags).

Vergeleken met het placebo verminderde THCV de nuchtere bloedsuiker significant en verbeterde de functie van de cellen in de alvleesklier, die verantwoordelijk is voor de insulineproductie (HOMA2-Beta-celfunctie). Het verbeterde ook de waarden voor Adiponectin en Apolipoproteïne A. Er was geen verschil tussen CBD en placebo en geen der combinatiebehandelingen had een significante invloed op het eindpunten van de studie. CBD en THCV worden goed verdragen. De auteurs besloten, dat “THCV een nieuw therapeutische substantie kan zijn bij de glucosecontrole voor personen met Diabetes Type 2″.

Jadoon KA, Ratcliffe SH, Barrett DA, Thomas EL, Stott C, Bell JD, O’Sullivan SE, Tan GD. Efficacy and Safety of Cannabidiol and Tetrahydrocannabivarin on Glycemic and Lipid Parameters in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel Group Pilot Study. Diabetes Care, 29 August 2016 [Im Druck]

Nieuws in het kort

beroerteWetenschap/mens: In een case rapport was THC effectief bij de symptomen van een beroerte
Hersenletsel kan een zeldzame oorzaak voor zwaar te behandelen psychiatrische symptomen zijn. Wetenschappers presenteerde een geval van een obsessief-compulsieve stoornis na een infarct van de thalamus, een bepaald gebied in de hersenen. De symptomatology is verbeterd door behandeling met THC.
Kliniek voor Psychiatrie en Neurowetenschappen van het gedrag, Universiteit van Chicago, USA.
Cooper JJ, et al. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 19. August 2016 [Im Druck]

touretteWetenschap/mens: Cannabis verbeterd symptomen van Tourette’s syndroom
Bij een man met therapieresistente Gilles-de-la-Tourette-Syndroom verbeterde het Cannabisextract Sativex de symptomen significant.
Kliniek voor Psychiatrie, Tauranga-ziekenhuis, NieuwZeeland.
Trainor D, et al. Australas Psychiatry, 4 20 August 2016 [Im Druck]

 

vsvlagVerenigde Staten: Het gebruik van cannabis in het afgelopen decennium gestegen
Meer als 13 % van de volwassenen, die in het jaar 2014 ondervraagd werden, verklaarde dat ze in het afgelopen jaar cannabis hadden geconsumeerd, vergeleken met ongeveer 10% in het jaar 2002. Ook het dagelijks of bijna dagelijks gebruik – 5 dagen of meer per week – namen in het gelijke tijdsbestek van minder als 2% tot bijna 4% toe, bij volwassenen.
UPI vom 31. August 2016

thailandThailand: De regering overweegt de medische toegang tot cannabis
Een nieuwe beweging van zowel organisaties van de regering alsmede de private sector, kan op grond van haar pijnverminderende eigenschappen tot decriminalisering van cannabis leiden in de nabije toekomst. Bij een open forum over de mogelijke decriminalisering op 22 Augustus spraken alle vier de organisaties uit dat cannabis uit de lijst van illegale drugs categorie 5 moet.
Pattaya One vom 24. August 2016

nieuwzeelandNieuw Zeeland: Toenemende steun voor medicinaal gebruik van cannabis
Een nieuwe enquête door de UMR toont een toenemende ondersteuning voor wetsveranderingen bij medicinale cannabis, inclusief een sterke ondersteuning voor haar behandeling als plantaardig medicijn. De eerdere UMR-Enquête in januari 2016 had een ondersteuning van 72 %, wat in Augustus tot 76 % is gestegen.
Scoop Politics vom 29. August 2016

leverWetenschap/mens: Het gebruik van cannabis had geen negatieve gevolgen voor de behandeling van hepatitis C
In een studie met 1952 patiënten had het gebruik van cannabis door  15 % van de deelnemers geen werking op de behandeling van Hepatitis C met antivirale medicijnen.
Het Kirby-Instituut, Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales, Sydney, Australië.
Grebely J, et al. Clin Infect Dis, 23 August 2016 [Im Druck]

Wetenschap/mens: cannabisgebruikers hebben minder overgewicht
In een studie, de data van de  National Longitudinal Survey of Adolescent Health (13.038 deelnemers in de golf III en 13.972 deelnemers in de golf IV) , toonde wetenschappers, dat vrouwelijke cannabisconsumenten een kleinere Body-Mass-Index (BMI) van ongeveer 3,1 % in vergelijking tot niet consumenten opgenomen heeft en de manlijke consumenten een kleine 2,7% BMI in vergelijking tot de controllegroep.
Sociologisch Instituut, Universiteit van Miami, Coral Gables, USA.
Beulaygue IC & French MT. J Ment Health Policy Econ. 2016;19(3):123-40.

Wetenschap/mens: Een epidemiologische studie ondersteunt de theorie volgens welke  patiënten met een depressie zich zelf behandelen met cannabis
Een studie met bijna 10.000 deelnemers analyseerde de relatie tussen cannabisgebruik en depressie. De Auteurs vatten samen, dat „de resultaten niet alleen het zelfmedicatiemodel voor cannabisconsumptie ondersteunen, maar ook een matige ondersteuning van het stress-model na het gebruik van de substantie met depressieve symptomen is geassocieerd, met name bij vrouwen”.
Universiteit van North Carolina, Chapel Hill, USA.
Wilkinson AL, et al. J Adolesc Health, 23 August 2016 [Im Druck]

psychosesWetenschap/mens: De voortzetting van het gebruik van cannabis na het begin van een psychose is geassocieerd met een slechtere uitkomst
In een studie met 256 patiënten met een eerste psychotische episode, die twee jaar lang begeleid werden, hadden degene, die vanaf het begin van hun ziekte regelmatig cannabis consumeerde, het beste ziektebeeldontwikkeling, toen ze de cannabisconsumptie stopte. Degene die verdere consumeerde, hadden een hogere terugval.
Kliniek voor Psychiatrie, Psychologie en Neurowetenschappen, King’s College London, Großbritannien.
Schoeler T, et al. Lancet Psychiatry, 23 August 2016 [Im Druck]

annonaWetenschap/dier: Een deel van de annona crassiflora bindt zich aan de perifere CB1 receptoren
Peltatosid, een deel van de Annona crassiflora, een plant, afkomstig uit Brazilië en Paraguay en onder de naam  Marolo bekend is, bindt aan de perifere CB1 receptoren. In een studie met muizen verminderde deze substantie pijn.
Universiteit van Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazilië.
Oliveira CD, et al. Planta Med, 30. August 2016 [Im Druck]

serotinWetenschap/dier: Palmitoyl serotonin zou nuttig kunnen zijn bij de ziekte van Parkinson
Palmitoylserotonin, een antagonist van FAAH, verminderd dyskinesie, een bepaalde vorm van bewegingsstoornissen, bij een muismodel met de ziekte van Parkinson. Daar FAAH voor de verwijdering van endocannabinoïden verantwoordelijk is, Palmitoylserotonin de Endocannabiniodespiegel weer op kan liften. .
Onderzoeksinstituut voor Biowetenschappen en Biotechnologie van   Korea, Daejeon, Korea.
Park HY, et al. Exp Neurobiol. 2016;25(4):174-84.

oogWetenschap/dier: De activering van de CB2 receptor kan een oogziekte behandelen (proliferatieve Vitreoretinopathy PVR)   
De proliferatieve Vitreoretinopathy kan ontwikkelen na een blessure of een infectie van het oog en is een frequente complicatie van chirurgie om de retina te corrigeren. Wetenschappers toonde bij muizen, dat de activering van de CB-2 receptoren van therapeutische waarde is bij het voorkomen van de progressie van de proliferatieve Vitreoretinopathy en het verlies van de visie.
Instituut voor Pharmacologie, Dalhousie-Universiteit, Halifax, Canada.
Szczesniak AM, et al. Neuropharmacology, 25. August 2016 [Im Druck]

Wetenschap/dier: Een combinatie van THC en CBD zou nuttig kunnen zijn bij de ziekte van Alzheimer
Bij een muismodel met de ziekte van Alzheimer, verbeterde een combinatie van THC en CBD de bijzondere waardevermindering van het geheugen, zelfs in vergevorderde stadia.
Universiteit van Barcelona, Ziekenhuis van Llobregat, Spanje
Aso E, et al. J Alzheimers Dis, 10. August 2016 [Im Druck]

bescherminggehoorWetenschap/dier: De activering van de CB2 receptor kan tegen het verlies van het gehoor beschermen, die wordt veroorzaakt door cisplatine
In een studie met ratten nam het aantal CB2-Receptoren toe in het slakkenhuis van het oor, na een letsel van het oor, zoals bijvoorbeeld door Cisplatin, een kankerchemotherapie, dat een gehoorverlies veroorzaken kan. De Auteurs stelden vast, dat de activering van de CB2-Receptoren een gehoorverlies als gevolg van dergelijke schade kan voorkomen.
Universiteitsziekenhuis Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, Spanje.
Martín-Saldaña S, et al. PLoS One. 2016;11(8):e0161954

 

Wetenschap/cellen: Een synthetische cannabinoïde toonde bloed verdunnende effecten
De cannabinoide WIN 55,212-2 toonde een „Receptor onafhankelijke anti stolling effect“.
Instituut voor Toxicologie und Pharmacologie, Medische Fakulteit, Universiteit Rostock, Duitsland.
Scholl A, et al. Oncotarget, 18. August 2016 [Im Druck]

Wetenschap/dier: FABP1 is het belangrijkste eiwit, dat de cannabinoïden in de lever bind
Omdat cannabinoiden zich niet makkelijk in het bloed op laat nemen, zijn ze in het algemeen aan bepaalde eiwitten verbonden (FABP, vetzuur bindend eiwit). In de lever is de belangrijkste FABP1.
Texas A&M Universiteit, College Station, USA.
Huang H, et al. Biochemistry, 23 August 2016 [Im Druck]

Wetenschap/dier: De antagonistische werking van de CB1 receptor kan een essentiële tremor verlichten
Een substantie (AM251), die de CB1-Receptor blokkeert, verbeterde de symptomen van een essentiële tremor bij ratten.
Keran-Universitei voor Medische Wetenschappen, Iran.
Abbassian H, et al. Br J Pharmacol, 21 August 2016 [Im Druck]

Other languages

German

English

 

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Bron

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 19/9/2016 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For English, scroll down


 

norNederland: Patienten die cannabis medicinaal gebruiken, mogen thuis kweken in Tilburg

Medicinale cannabis patienten uit Tilburg, kunnen nu thuis 5 planten kweken om in hun behoefte te voorzien, dankzij een recente beslissing van burgemeester Noordanus, die dit verzoek kreeg van een patienten stichting. In een brief van 13 september informeerde de burgemeester Marian Hutten, voorzitter van PGMCG Patienten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (een non profit organisatie van cannabis patienten) deze baanbrekende beslissing.

Kwekers moeten een verklaring hebben van een geregistreerd zorgverlener (BIG), die bevestigd dat medicinale cannabis noodzakelijk is en men moet meerderjarig zijn. Voorstanders zeggen dat een dergelijk voorstel ook in andere steden kan worden ingediend.

 

PGMCG of 13 September 2016


 

israelcannabisIsrael: Discussie over de kwaliteit van medicinale cannabis

Een medicinaal cannabis patient, wiens licentie om zijn eigen cannabis te kweken was verlopen in 2013, heeft een proces aangespannen tegen Israel’s Ministerie van gezondheid voor het leveren van planten die bedekt waren met gevaarlijke pesticiden. De patiënt claimt dat hij ziek is geworden na het gebruik van de cannabis planten van Teva-Adir, een van de acht leveranciers for medicinale cannabis in Israel. Hij zei dat hij ook schimmel in sommige toppen heeft gevonden.

Zijn advocaat Yaniv Peretz stuurde de patient zijn cannabis monster van Teva-Adir samen met monsters van twee andere leveranciers, Tikun Olam en Seach, om getest te worden in de Israelische Chemische Test Laboratorium van Dr Noam Chehanovsky. Negen pesticides werden gevonden in het monster van Tikun Olam, het bedrijf ontkent dat ze pesticiden gebruiken, tevens hadden monsters van Tikun Olam veel lagere THC concentraties als ze adverteren. Bijvoorbeeld, de variëteit Eran-Almog wordt geadverteerd met een THC concentratie van 24 en 28%, terwijl het volgens de test maar 3,2 % is.

Jerusalem Post of 19 August 2016


 

Nieuws in het kort

capsulesKroatie: Cannabis capsules met kwaliteitsproblemen

Minder dan 10 dagen nadat de capsules met cannabisolie beschikbaar waren in de apotheek, werden ze teruggeroepen uit de markt nadat was ontdekt dat sommige capsules beschadigd waren. Ze zijn terug gezonden naar de Canadese producent Tilray.
Vecernji List of 21 July 2016

 


 opiatenWetenschap/US: In staten waar medicinale cannabis legaal is, is minder opiaat misbruik

In een analyse van 68.394 chauffeurs van 18 US staten, die stierven binnen een uur na een autoongeluk tussen 1999 en 2013, vonden wetenschappers een vermindering aan opiaten in het bloed bij de staten, na de legalisatie van medicinaal cannabis gebruik. Bij chauffeurs tussen de 21 en 40 jaar was de aanwezigheid van opiaten verminderd met 50% (OR-=0.50:95% Cl=0,37.0,67) Auteurs concludeerde dat medicinale cannabis wetten “opiaat gebruik verminderd en overdosis”.

Columbia University, New York, USA.
Kim JH, et al. Am J Public Health. 2016 Sep 15. [in press]
UPI of 15 September 2016


ukUK: Parlementaire werkgroep voor hervorming drugsbeleid  adviseert legalisering van cannabis voor medicinaal gebruik

Cannabis voor medicinale doeleinden moet worden gelegaliseerd, adviseert een gemixte groep van partijen engelse politici. De Alle Party Parliamentary Group on Drug Policy Reform heeft in opdracht van neuroloog Professor Mike Barnes het bewijs herzien over de hele wereld
International Business Times of 13 September 2016


 

hersentumorWetenschap/mens: Gliomen bij kinderen kunnen worden vernietigd door  endocannabinoïden

Low-grade gliomen bestaan uit een gemengde groep van hersentumoren die overeenkomen met de meerderheid van de tumoren van het centrale zenuwstelsel bij kinderen. Een nieuwe studie suggereert dat ze spontaan verdwijnen kunnen, dit kan worden veroorzaakt door endocannabinoïden. In deze spontaan verdwenen tumoren waren er hogere concentraties van CB1 receptoren dan gebruikelijk.

Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital, Hospital of Chicago, USA.
Sredni ST, et al. Childs Nerv Syst. 2016 Sep 9. [in press]


peaWetenschap/dier: Een synthetische analogon van palmitoylethanolamide vermindert ontsteking van de darm

In een studie met muizen adelmidrol, een synthetische analogon van palmitoylethanolamide, zorgde voor belangrijke ontstekingsremmende effecten. Auteurs schreven dat “deze molecule een nieuw pharmacologische  benadering voor de behandeling van ontstekingen van de darm kan zijn”.

Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences. University of Messina, Italy
Cordaro M, et al. Mol Pharmacol. 2016 Sep 13. [in press]


thcqualityWetenschap/mens: Medicinaal gebruik van lage doses THC is veilig bij oudere patiënten

In een placebo-gecontroleerde studie met 18 patiënten met dementie (gemiddelde leeftijd = 77 jaar) kreeg men 1,5 mg  THC oraal tweemaal per dag of een placebo. Er werden geen verschillen gevonden in het aantal en de soort ongewenste voorvallen  en geen bijzonderheden opgetreden na toediening van THC.
Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands.
van den Elsen GA, et al. J Psychopharmacol. 2016 Sep 13. [in press]


 

cocaplant

Wetenschap/dier: Cannabidiol heeft een minimaal effect op de inname van cocaïne

In een rat model cannabidiol (CBD) had een minimaal effect op de vermindering van de inname van cocaïne en herval.

 

Concordia University, Montreal, Canada.
Mahmud A, et al. J Psychopharmacol. 2016 Sep 13. [in press]

 


thcformuleWetenschap/mens: Matig relatie tussen THC concentraties en vermindering van pijn

Bij 42 patiënten met neuropatische pijn, die cannabis verdampte met 6,7% en 2,9% THC of placebo, was een matige relatie geassocieerd met de THC concentratie in het bloed en pijnbeschrijvingen.
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of California, Sacramento, USA.
Wilsey BL, et al. J Pain Res. 2016;9:587-98.


 

hartWetenschap/dier: Activering van CB2 receptoren kan fibrose van het hart voorkomen

In een studie met muizen verlicht een cannabinoïde, die de CB2-receptor (AM1241) activeert myocardiale interstitiële fibrosis na hartaanval.
Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an, China.
Li X, et al. Cell Physiol Biochem. 2016;39(4):1521-1536.


crohnstudieWetenschap/dier: Waarom de activering van de CB2 receptor ontsteking van de darm vermindert

Onderzoekers onderzochten de mechanismen waarmee activering van de CB2 receptor ontsteking van de darm  vermindert bij muizen. Zij vonden een verbetering van autophagy.
Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Second Military Medical University, Shanghai, China.
Ke P, et al. PLoS One. 2016;11(9):e0155076.


 

epidiolWetenschap/dier: Activering van CB2 receptoren kan gevoeligheid verhogen voor epileptische aanvallen

In een studie met een rat model met epilepsie toonde onderzoekers, voor de eerste keer aan, dat selectieve activering van CB2 receptoren kan gegeneraliseerde gevoeligheid aanvallen verhogen. Aldus, kan activering van CB1 en CB2 receptoren tegenovergestelde effecten hebben bij epilepsie.

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil.
de Carvalho CR, et al. Epilepsy Res. 2016;127:160-167.


 

gezondheidWetenschap/mens: Veel studenten maken gebruik van cannabis voor verhoging van de cognitieve prestaties

In een studie met 1,538 studenten van Duitse universiteiten melde een aanzienlijk aantal deelnemers dit voor verhoging van cognitieve prestaties cannabis te hebben gebruikt.

Department of Social Work and Education , University of Neubrandenburg, Germany.
Franke AG, et al. Subst Use Misuse. 2016 Sep 8:1-7. [in press]


 

halopWetenschap/dier: De CB1 receptor is betrokken bij sommige effecten van haloperidol

Onderzoekers toonde aan dat musculaire rigiditeit die bij ratten wordt veroorzaakt door de anti-psychotische medicatie haloperidol, wordt veroorzaakt door een mechanisme, waarbij endocannabinoïden en de CB1 receptor zijn betrokken.

Medical School of the University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil.
Medeiros P, et al. Neuroscience. 2016 Sep 3. [in press]


 

botontkalkingWetenschap/Mens: stevige cannabis gebruikers kunnen mindere botdichtheid hebben.

In een studie met 56 regelmatige en 144 stevige cannabis gebruikers, werd cannabisgebruik geassocieerd met lage minerale botdichtheid.

.
Western General Hospital, University of Edinburgh, UK.
Sophocleous A, et al. Am J Med. 2016 Sep 1. [in press]


Wetenschap/mens: Cannabis allergieën stijgende

Het lijkt erop dat cannabis allergie stijgende is. Zowel de actieve als de passieve blootstelling aan allergenen van cannabis kan leiden tot de allergie.
Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, Belgium.
Decuyper II, et al. Allergy. 2016 Sep 3. [in press]


msWetenschap/Dier: Stemming wisselingen geassocieerd met multiple sclerosis kan de CB1 receptors beïnvloeden

In een muismodel met multiple sclerosis is ontdekt, dat een disfunctie van de CB1 receptor betrokken is bij angst gerelateerd aan multiple sclerosis.

European Center of Research on the Brain, Rome, Italy.
Gentile A, et al. J Neuroinflammation. 2016;13(1):231.


cbdbaarmoederWetenschap/Cellen: CBD remt de groei van baarmoederhalskanker cellen

Onderzoekers onderzochten het effect van een cannabis extract en cannabidiol (CBD) op baarmoederhalskanker cellen. CBD remde de cel groei en ïnduceerde apoptose (geprogrammeerde celdood) in de kankercellen.

North-West University, Potchefstroom, South Africa.
Lukhele ST, et al. BMC Complement Altern Med. 2016;16(1):335.

English

Bron