Indicaties en toepassingen medicinale cannabis (pgmcg.nl)

standaardaandoeningen

Overheids goedgekeurde medicinale cannabis is alleen middels recept via een ziekenhuis-arts, huisarts, klinisch psycholoog of psychiater, verkrijgbaar in de apotheek.

Uiteraard zijn er ook patiënten die geen gebruik maken van de apothekers-cannabis, maar het kopen in de coffeeshop, het zelf kweken binnen het gedoogbeleid (met verklaring arts) of het kopen in het door de overheid gecreëerde “criminele circuit”. Dit omdat de producten die de overheid biedt niet voldoen, de ziektekostenverzekeraar het niet vergoed, er onvoldoende kwaliteitsproducten legaal beschikbaar zijn of de arts wil zijn medewerking niet geven.

 

Er zijn veel aanwijzingen dat bij sommige patiënten goed resultaat kan worden behaald bij het verminderen van klachten ten gevolge van een groot aantal verschillende indicaties, ziekten en aandoeningen;


De indicaties en aandoeningen, waarvoor medicinale cannabis zou kunnen worden geadviseerd, zijn:

  • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade,
  • Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids,
  • Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hiv-infectie en aids, chronische pijn. (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos)
  • Syndroom van Gilles de la Tourette, voor een rustiger beeld in de zwaarte en het aantal tic’s.
  • Glaucoom ( als deze therapieresistent is )

(bovenstaand zijn de indicaties van het BMC, erkend door sommige zorgverzekeraars)

Het kan voor nog veel meer indicaties voorgeschreven worden.

http://pgmcg.nl/wp-content/uploads/2015/08/mymedicine.jpg

Stichting PGMCG is een onafhankelijk, niet-winstgevend samenwerkingsverband, van patiënten – lotgenoten platform en netwerk en staat voor:

Normalisering van het Gebruik van Cannabis, zijn componenten, extracten of applicaties als medicijn, medicinaal gebruik of therapeutisch ondersteunend hulpmiddel. 

 


 

Op 3 augustus is Stichting PGMCG deze petitie gestart

Header_image_medium

Erken cannabis als medicijn (Tweede kamer)
Maak de productie, verkoop en het gebruik van cannabis legaal voor medicinale doeleinden.

Wij verzoeken derhalve dat het gebruik van cannabis, haar componenten, applicaties en extracten worden genormaliseerd voor medicinaal gebruik of therapeutisch ondersteunend hulpmiddel. Ook dat dit erkend wordt door de ziektekostenverzekeraars!

Heb jij al getekend?


 

Om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke onderzoeken omtrent cannabis, doet Stichting PGMCG de Nederlandse vertaling voor de IACM website. De Nederlandse overheid erkend deze website officieel en passen hun indicaties daarop aan.

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

Een overzicht


 

Vanaf 12 juni 2014 heeft Stichting PGMCG officieel de ANBI status, verleend door de belastingdienst!

Algemeen Nut Beogende Instellingen ( ANBI’s ) genieten belastingvoordeel.

Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting, dat betekent dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn, ook de stichting is fiscaal vrijgesteld voor deze inkomsten. Wat inhoud dat het voor u en de stichting voordeel oplevert. De stichting zal ieder jaar door middel van een jaarverslag, verantwoording afleggen van de inkomsten en gepleegde uitgaven.
Dit jaarverslag kan u opvragen bij het bestuur.

Subsidies, donaties, sponsoring, giften.

PGMCG is opgericht door patiënten, voor patiënten, medici en politici, alles wat we doen moet uit eigen middelen betaald worden. We zijn een vrijwillige organisatie zonder inkomsten en stellen alle bijdragen zeer op prijs. Sponsoring (met voorwaarden aan gift) is niet mogelijk, want de stichting is een onafhankelijke instelling die doelen van algemeen belang nastreeft. Voor de kosten voor o.a. de website, administratie, advocaatkosten, correspondentie, vervoer voor bijeenkomsten en het behalen van onze doelstellingen, hebben wij dan ook donaties/giften nodig. U bent al vriend van St PGMCG bij een kleine bijdrage.

Betalingswijze / instructies / Bankgegevens

 


 

Bron Stichting PGMCG