Home Grown / Thuiskweek

 Eigen Kweek Gemeente Tilburg bdvandaag

brief

(Brief Noordanus aan Stichting PGMCG betreffende eigen kweek)

Geachte mevrouw Hutten,
Naar aanleiding van ons gesprek op 27 juni jl. waarin we hebben gesproken over het telen van medicinale cannabis bericht ik u het volgende.
Op de eerste plaats mijn excuses voor de late beantwoording. De vertraging had te maken met overleg met het Openbaar Ministerie en de Lokale Driehoek. Naast de politieke aandacht voor dit onderwerp heb ik ook gezocht naar een strafrechtelijke en bestuursrechtelijk kader voor dit probleem.
Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan.
Deze voorwaarden zijn als volgt:
U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;
Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;
U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;
U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning
;
U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de
lamp (en) die u voor deze planten gebruikt
;
De cannabis strikt voor eigen gebruik is;
Verkoop aan derden niet is toegestaan;
Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;
De teler moet meerderjarig zijn.
Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.
Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden
op passende bestuursrechtelijke sancties
Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).

Om in aanmerking te komen voor deze legale medicinale kweek, dient u zich aan te melden bij Stichting PGMCG/medicalcannabissupplies

Momenteel komen alleen patiënten uit de gemeente Tilburg hiervoor in aanmerking. (hieronder vallen ook Udenhout en Berkel Enschot) 

 

Kweek jij als patiënt je eigen medicinale cannabis, zorg dan altijd dat je onderstaande verklaring in huis hebt

 

Stap 1

Zorg dat onderstaande gebruikersverklaring ondertekend wordt door een BIG-geregistreerde zorgverlener

 gebruikers

 

download pdf gebruikersverklaring

 Stap 2

Na ondertekening gebruikersverklaring contact opnemen met stichting PGMCG, om het convenant te ondertekenen wat overeengekomen is met de gemeente

 

Het convenant

convenant1

 

kweeklog

Medicinale-kweek-log-download pdf

 

Bij het convenant krijg je een medicinaal kweek log, die je voor elke kweek gebruikt.

Nadat alles gecontroleerd is door stichting PGMCG, gaan de gegevens naar de gemeente, die de verdere controles uit gaat voeren.


Op donderdag 23 februari 2017 zijn de eerste veertien convenanten ondertekend door de eerste deelnemers aan dit eigen kweek project te Tilburg, medio mei zit het OM, de politie en de gemeente bij elkaar om e.e.a. op papier te zetten.

Zodra we alles op papier hebben, krijgen ze de adressen overhandigd.

Aangezien burgemeester Noordanus zijn ambt neerlegt in oktober, zal het verder aan de gemeente worden overgedragen.

 

IMG_6429

Zondag 14 mei was er van 12.00 – 14.00 uur weer een bijeenkomst van de Eigen Kweek Groep.

14517bijee

14517bijeenkomst 14517bij

Een van de deelnemers van het kweekproject overhandigde hier zijn eerste sample van zijn eigen kweek aan ons als stichting.

Ook een aantal van onze sponsors hadden leuke pakketjes samengesteld, deze hebben we overhandigd.

O.a. de NEN keuring bij binnenkweek is besproken en verplicht (ook ivm verzekering). Inmiddels is daar specialisme voor aanwezig en kan er gekeurd worden.

We willen de Grass Company Rookcafe aan de spoorlaan te Tilburg hartelijk bedanken voor het gebruik maken van hun bovenverdieping en vriendelijke bediening. Toppers.

Elke maand zal er overleg plaats vinden en krijgen de ingeschrevenen hier bericht van, we verwachten dan ook van alle betrokkenen dat ze op deze bijeenkomsten aanwezig zullen zijn. Bij verhindering altijd wat laten weten.

Er zijn inmiddels 16 inschrijvingen.


De NEN-keuringen kunnen vanaf nu ook geregeld worden. Dit is met name nodig voor de verzekering en de veiligheid in je woning. Elk jaar zal er een nieuwe keuring plaats vinden.

nen1

De NEN-keuring

ebrkeuring

Ook moet er aan brandpreventie gedacht worden!

DSCN1210

DSCN1209

En mag een rookmelder ook niet ontbreken.

 


 

Op vrijdag 17 maart 2017 is BNN Spuiten en Slikken Specials op bezoek geweest bij stichting PGMCG, dit item gaat over vergoeding van medicinale cannabis en eigen kweek.

Dinsdag 16 mei om 22.00 uur is dit uitgezonden door BNN op NPO3

Onze bijdrage

Tim Hofman op bezoek bij PGMCG een paar foto s van de opnames:

IMG_6636 IMG_6627 IMG_6640