HELP – patiënten die zelf wiet kweken! (RollingStoned & PGMCG)

rollingstonedhelp
shutterstock_218988490

Samen sta je sterk. Onder dat motto zoeken twee belangenverenigingen voor medicinale cannabispatiënten mensen die willen verklaren dat zij voor eigen gebruik cannabis (moeten) telen en geen baat hebben bij de bestaande officiële mediwiet uit de apotheek. Op deze manier hoopt men via rechter en vooral via de politiek het recht op medicinale thuisteelt af te dwingen!

Rechtszaak tegen medicinale cannabispatiënt Hillebrand

Directe aanleiding voor de actie is de rechtszaak tegen Rudolf Hillebrand van 30 december jongstleden in Amsterdam. Deze Hiv-patiënt moest op die dag voor de strafrechter in Amsterdam verschijnen omdat ie zijn eigen cannabis kweekt. “Die cannabis voor medicinaal gebruik heb ik nodig om de bijwerkingen van mijn hiv medicatie – misselijkheid, braken, polyneuropatie, eetlustgebrek en slaapstoornissen – afdoende te bestrijden”, zegt Hillebrand. ” Cannabis voorkomt dat bij mij een acute levensbedreigende situatie ontstaat.”

Tientallen lotgenoten

Rudolf zocht eerder de publiciteit via De Volkskrant en kreeg daarna tientallen reacties van mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Rudolf: “Het gaat om het zelfbeschikkingsrecht. Het recht op een dragelijk en menswaardig bestaan vrij van onnodige pijn en lijden. Ik weet dat ik niet de enige patiënt in deze paradoxale positie ben en ik hoop dat een positieve uitspraak er voor kan zorgen dat ik wel de laatste patiënt ben die voor het redden van zijn eigen leven voor de strafrechter moet verschijnen.”

Actie via rechter en parlement

Daarom zoekt hij met steun van zowel de Belangen Stichting Effectieve Medicinale Cannabis (BSEMC) als de Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMC) patiënten die ook hun eigen cannabis kweken omdat de ‘legale’ mediwiet ontoereikend is voor hun ziekte en/of aandoeningen.

Rudolf: “De rechter gaat de wet niet veranderen, dat moet de politiek doen. Inmiddels heeft het BSEMC contact gelegd met de politiek en zou er, indien zich voldoende patiënten melden (er voldoende politiek draagvlak is) , een hoorzitting georganiseerd kunnen worden om het probleem van medicinale cannabisgebruikers uit te leggen, namelijk de politiek duidelijk te maken dat wij geen verdachten zijn die bij de strafrechter thuis horen.”

Ben jij patiënt en kweek je zelf? Doe mee!

Mede-patiënten die deze goede zaak willen steunen kunnen hun verklaringen inleveren bij de advocaat van Rudolf Hillebrand: B.G.M.C. Peters strafrechtadvocaat te Amsterdam email: info@bgmcpeters.nl

De verklaringen zullen zonder privégegevens aan de politiek worden aangeboden, dus je privacy en discretie zijn gewaarborgd. “Zo loop je geen kans op evt. vervelende vervolgacties door justitie en dergelijke. Mijn advocaat staat daar garant voor. Hoe meer verklaringen des te meer duidelijkheid we kunnen verschaffen”, vertelt Rudolf.

Help dus mee om voor deze groep patiënten een meer dan terechte uitzonderingspositie te verwerven in de bestaande Opiumwet!

Meer informatie over het hoe en wat van zo’n verklaring vind je HIER
Rudolf’s verhaal vertelt ie zelf nog eens in onderstaande AT5-reportage:

Ook Stichting PGMCG heeft bij de Nationale Ombudsman duidelijkheid aangevraagd omtrent eigen kweek bij patiënten.

Het betreft hier o.a. de zaak van Serge die te lezen is in het zwartboek

Hij kreeg hiervoor in januari 2014 een 9a  (schuldig zonder strafoplegging) en hierop volgde nog meer patiënten.

De rechters zijn het ook beu en willen ook duidelijkheid.

Dat is ook de reden waarom wij vorig jaar de enquete hebben uitgezet.

Het is dan ook van groot belang om zo veel mogelijk verklaringen te hebben van patiënten. Ook voor de Nationale Ombudsman. Tevens kan je mailen naar stichtingpgmcg@pgmcg.nl

 

Wat moet er in zo een verklaring staan:
Je naam, adres, geboortedatum en geslacht.
De ziekte die de dokter heeft vastgesteld en voor welke klachten je cannabis gebruikt.
Heb je reguliere of alternatieve medicijnen geprobeerd ?
Waarom je de officiële apothekers cannabis niet gebruikt ( werkt niet en of te duur ? )
Hoeveel gram je per dag gebruikt en op welke wijze.
Kweek je het zelf en/of kweken anderen het voor je en/of haal je het uit de coffeeshop?
Als je kweekt heb je problemen met de politie en/of huisbaas gehad? Kort aangeven welk probleem.

 


 

Bron en Stichting PGMCG

dp