Cannabis Analyses

                               sergekleinlab

 

Als stichting vinden we het belangrijk dat je kwaliteitsproducten tot je neemt, vooral als je al ziek bent, zit je niet te wachten op nog meer problemen, met alle gevolgen van dien.

Patiënten maken gebruik van medicinale cannabis(olie) uit de apotheek of kopen cannabisproducten in de coffeeshop (75% gebruikt het therapeutisch/medicinaal) of via internet (met name CBDolie en THColie) . De producten van de coffeeshop mogen niet getest worden van de overheid, omdat het product illegaal aangeleverd wordt. Veel coffeeshophouders willen wel degelijk hun product laten testen en dit tonen aan de consument, dit wordt momenteel nog onmogelijk gemaakt hier.

 

Het laatste onderzoek wat op 18 januari 2016 is gepubliceerd door de overheid betreffende cannabis contaminanten.

Illegale producenten van cannabis kunnen ongehinderd cannabis leveren met potentieel schadelijke contaminanten zoals schimmels of resten van pesticiden. Dergelijke contaminanten zijn mogelijk bedreigend voor de gezondheid. Daarom werden in dit onderzoek 25 nederwiet monsters uit 25 verschillende coffeeshops onderzocht op de aanwezigheid van aflatoxines en pesticiden.

lees meer

De overheid vindt het testen van producten uit de coffeeshop niet belangrijk, omdat dit voor recreatief gebruik zou zijn en mensen dit risico zelf nemen?  Wij hebben hen uitgelegd dat ook patiënten afhankelijk zijn van de coffeeshops, omdat niet alle artsen medicinale cannabis voorschrijven (slechts 10%) dit hebben we tevens gemeld bij de overheid. Blijkbaar vinden ze het niet belangrijk dat het gaat om de gezondheid van vele cannabisgebruikers. Veel coffeeshops willen hun producten laten testen, maar omdat het product wat in de coffeeshop ligt illegaal is aangeleverd, mag dit niet getest worden?  Men kan alle soorten drugs laten testen, maar cannabis het meest gebruikte over heel de wereld niet? Hier moet dus duidelijk verandering in komen.

Antwoord BMC:

Zoals uit het onderzoek van het RIVM naar voren kwam, valt het wel mee met de vervuiling door pesticiden en schimmels en is er geen gezondheidsrisico, althans niet bij recreatief gebruik. Maar voor zieke personen is natuurlijk elke vervuiling ongewenst, dus is het meest raadzaam medicinale cannabis uit de apotheek te gebruiken.

 

Daarom is het van belang dat er een etiket zit op cannabis, lees hier Wet Camulet

Ook moeten er mogelijkheden zijn voor patiënten en leveranciers om cannabis producten  te kunnen laten testen.

Wij adviseren patiënten altijd naar het etiket te kijken, wat de inhoudstoffen zijn en of het getest is.

Bekijk hier Foute Shit!

Lees hier het commentaar van Doede de Jong

Aangezien hier vanuit ministerie van Volksgezondheid niks aan gedaan wordt, proberen we het eerst maar weer op lokaal niveau voor elkaar te krijgen en hebben lijst Smolders in Tilburg gevraagd dit in de raad naar voren te brengen.

Bij deze is dit op 2 februari 2017 bij de raad van Tilburg ingediend:

Testen van wiet door coffeeshops – Wet Camulet – Het Cannabisetiket

 


In Spanje heb je bijvoorbeeld de Canna Foundation waar je uitgebreid je cannabisproducten kan laten testen.

cannatest

Dit zou in Nederland ook een mogelijkheid moeten zijn.

 


20170104_200224

Fijn dat er al coffeeshops zijn die aan kwaliteitscontrole doen, het gaat hier om de volksgezondheid!