Amendement van het lid Bergkamp 34550-XVI nr. 30 over onderzoek naar cannabisolie

amendement

Amendement van het lid Bergkamp 34550-XVI nr. 30 over onderzoek naar cannabisolie
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 2016-2017

34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID bergkamp
Ontvangen 10 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).
Toelichting

De Transvaalapotheek in Den Haag verstrekt op recept cannabisolie aan patiënten in heel Nederland. In de praktijk blijkt dat verschillende cannabinoïden uit de hennepplant krachtig ingrijpen op het menselijk lichaam. Er liggen vele toepassingen van cannabisolie in het verschiet, zoals behandeling van therapieresistente epileptische patiënten, pijnpatiënten of MS-patiënten. Zij blijken nu al bijzonder veel baat te hebben van het medicinale gebruik van cannabisolie.

Naar de specifieke effecten van cannabisolie is echter nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan, hetgeen betekent dat de cannabis nog steeds als niet geregistreerd geneesmiddel aan patiënten wordt verstrekt. Een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan onderzoek is het ontbreken van interesse van de farmaceutische industrie in deze olie. Het is voor hen namelijk niet mogelijk om een goed verdienmodel op basis van cannabisolie te maken, omdat dit niet gepatenteerd kan worden.

De overheid zou daarom onderzoek naar de medicinale werking van cannabisolie moeten faciliteren. Het goede medicinale gebruik van deze krachtige planten kan hierdoor een verdere impuls krijgen, en het leed van veel patiënten verzachten. Dit amendement stelt daarom voor een driejarig wetenschappelijk onderzoek naar de geneeskundige werking van cannabisolie te starten.

De kosten hiervoor bedragen in het eerste jaar €1 miljoen. Dekking hiervoor wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 4 Zorgbreed beleid. In de volgende twee jaren zal deze subsidie met hetzelfde bedrag voortgezet moeten worden.

Bergkamp


 

 

Dit is ontraden door de minister.

Vera was blij met toezegging van Minister dat de Transvaalapotheek zich bij haar kan melden voor een mogelijke ‘match’ voor een onderzoeksinstituut en fonds, zie stream debat-direct van min 12 (vlak voor pauze) bij amendementsbespreking eerste termijn en interpellatie van Vera Bergkamp