Algemene informatie medicinale cannabis voor patienten (pgmcg.nl)

patienteninfo

Als je cannabis als medicijn gebruikt of wil gaan gebruiken, omdat de huidige medicatie die je hebt niet voldoende werkt of te veel bijwerkingen heeft, ga je naar je huisarts, specialist, klinisch psycholoog of psychiater, om met hun te overleggen of dit een optie is.

Echter zijn veel huisartsen niet op de hoogte van het medicinaal gebruik, zodat ze ook niet weten wat ze voor moeten schrijven en wat de dosis is per patiënt. Ook niet alle specialisten en pijnpoliklinieken weten hier alles van, dus er is nog een hoop werk aan de winkel hier.

vapoZodra je het voorgeschreven krijgt, kun je kiezen uit de soorten van Bedrocan, die momenteel 5 varianten aanbied. Deze soortjes zijn voor sommige patiënten niet effectief genoeg of ze moeten hun dosis een aantal x verhogen. Ook is er wietolie beschikbaar op recept via je arts. Je kan medicinale cannabis op een aantal manieren gebruiken. Via de mond kan je het eten of drinken. Inhalering kan van de longen door verdampen of het roken ervan. Hier zit een groot verschil in. Bij inhalering worden niet alle stoffen gebruikt maar een deel, bij orale inname wordt bijna alles opgenomen. Zo wordt het momenteel ook rectaal gebruikt door een aantal patiënten. Bijna alle toedieningsvormen worden verhit, bv roken, thee koken, koekjes of een cake bakken. Het roken van cannabis wordt niet aanbevolen, daar tabak geen toegevoegde waarde heeft. Echter wordt de rauwe vorm ook steeds meer toegepast, zoals cannabisolie en cannabistinctuur koude bereiding en raw-juicing.

Uiteraard zijn er veel mensen die beweren dat ze veel positieve effecten hebben bij het gebruik van cannabis als medicijn, echter zijn er ook mensen die zeggen dat het hun helemaal niets doet, dat geldt echter voor ieder medicijn. Er zijn zoveel varianten dat het kan zijn, dat het niet het juiste soort voor jou is of dat de dosis verhoogd moet worden, de toedieningswijze speelt daarbij een grote rol op het resultaat/effect. (zie recepten)

tinctuur

 

 

 

 

De indicaties voorgeschreven op de website van het BMC

Momenteel zijn er voldoende gegevens beschikbaar die aantonen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij:

  • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade
  • Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
  • Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hiv-infectie en aids
  • Langdurige pijn van neurogene aard (oorzaak zit in het zenuwstelsel) bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos
  • Tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette
  • Therapieresistent glaucoom

Er zijn op dit moment nog weinig gegevens van grootschalig klinisch onderzoek beschikbaar. Wel zijn er gegevens over de werkzaamheid bekend die berusten op grotendeels kleinschalige maar veelbelovende onderzoeken en op ervaringen van individuele artsen en patiënten. Een arts schrijft medicinale cannabis alleen voor als de gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of teveel bijwerkingen geven.

Medicinale cannabis speelt vooralsnog geen rol in de genezing van de genoemde aandoeningen. Het kan wel helpen de klachten die bij de aandoeningen horen of de bijwerkingen van de andere medicatie, te verminderen. Het is aan de arts om te bepalen in welke situatie, bij welke aandoening medicinale cannabis een geschikte keuze is voor een patiënt. Hij is daarbij niet gebonden aan de lijst met aandoeningen zoals hierboven vermeld.

Deze is aangevuld met ADHD, PTSS, migraine, reuma, epilepsie, hersentrauma, morbus crohn, jeuk, colitis ulcerosa en onrust bij morbus alzheimer!

indicaties

 

 

 

Vergoedingen

In 2006 is de nieuwe wet Zorgverzekering van kracht geworden. Sindsdien is de vergoedingsstatus van de medicinale cannabis bij een aantal zorgverzekeraars veranderd. De beslissing om medicinale cannabis te vergoeden ligt bij de zorgverzekeraar. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar over het vergoedingsbeleid.

Vergoeding medicinale cannabis Zorgverzekeraars anno 2015 ->2016


Medicinale Cannabis mee op reis, wat neem ik mee?

Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen.


Uiteraard zijn er ook patiënten die geen gebruik maken van de apothekers cannabis, maar het kopen in de coffeeshop, het zelf kweken binnen het gedoogbeleid (met verklaring arts) of het kopen in het door de overheid gecreëerde “criminele circuit”. Dit omdat de producten die de overheid biedt niet voldoen, de ziektekostenverzekeraar het niet vergoed, er onvoldoende kwaliteitsproducten legaal beschikbaar zijn of de arts wil zijn medewerking niet geven.


 

Op facebook hebben we een besloten groep, wilt u hier graag aan deelnemen, vraag het hier  

 

 

Bron Stichting PGMCG